Cách luyện reading hiệu quả, luyện reading ielts

Reading là một kỹ năng quan trọng trong việc học tập, làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách luyện reading hiệu quả để nâng cao khả năng đọc hiểu và tiếp thu thông tin. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những phương pháp luyện reading hiệu quả mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ loại văn bản nào. Bằng cách sử dụng những phương pháp này, bạn sẽ có thể đọc nhanh hơn, hiểu sâu hơn và nhớ lâu hơn những gì bạn đã đọc.

Bí quyết để làm bài reading IELTS hiệu quả

Các phương pháp, cách luyện reading hiệu quả

Các phương pháp dưới đây sẽ giúp cho các bạn biết nhiều hơn về những cách luyện reading hiệu quả để luyện kĩ năng reading cũng như giúp các bạn hiểu rõ hơn và chọn lựa những phương pháp phù hợp với bản thân mình

Phương pháp Skimming:

Là một phương pháp đọc chiến lược, có chọn lọc, trong đó bạn tập trung vào các ý chính của văn bản. Phương pháp skimming có thể giúp bạn đọc nhanh hơn, nhận diện ra đoạn nào đáng quan tâm và đoạn nào nên đọc chi tiết hơn. Khi đọc skimming, bạn nên bỏ qua văn bản cung cấp thông tin thứ yếu hoặc lặp lại Bạn cũng nên đọc tiêu đề, các phụ đề và vài dòng đầu tiên của mỗi đoạn để nắm được ý chính của văn bản.

Các bước để sử dụng phương pháp:

 • Bước 1: Đọc tiêu đề của văn bản để biết chủ đề chung và mục đích của tác giả.
 • Bước 2: Đọc các phụ đề của các đoạn văn để biết cấu trúc và ý chính của từng đoạn.
 • Bước 3: Đọc vài dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn để nắm được ý chính của đoạn đó.
 • Bước 4: Bỏ qua những chi tiết, ví dụ, số liệu hoặc những thông tin thứ không liên quan đến ý chính của văn bản.
 • Bước 5: Tóm tắt lại nội dung của văn bản bằng cách sử dụng những từ khóa hoặc cụm từ quan trọng.

Phương pháp Scanning:

Quét nhanh qua văn bản để tìm kiếm những thông tin cụ thể, ví dụ như số liệu, tên riêng, ngày tháng. Là một trong những phương pháp luyện reading hiệu quả mà bạn nên biết. Phương pháp này giúp bạn tìm kiếm những thông tin cụ thể trong văn bản mà không cần đọc toàn bộ văn bản.

Để áp dụng phương pháp cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc câu hỏi để xác định những thông tin cần tìm kiếm, ví dụ như số liệu, tên riêng, ngày tháng, địa điểm, sự kiện…
 • Bước 2: Quét nhanh qua văn bản để tìm kiếm những từ khóa hoặc cụm từ liên quan đến câu hỏi. Bạn có thể sử dụng kỹ thuật nhìn chéo (cross vision) để quan sát nhiều dòng cùng một lúc.
 • Bước 3: Khi tìm thấy những từ khóa hoặc cụm từ liên quan, đọc kỹ hơn để xác nhận đáp án. Bạn nên chú ý đến ngữ cảnh, từ đồng nghĩa, trái nghĩa và cấu trúc câu.
 • Bước 4: Ghi lại đáp án và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Phương pháp Guessing:

Dự đoán nghĩa của những từ mới hoặc khó dựa vào ngữ cảnh hoặc gốc từ là một phương pháp đọc chiến lược, giúp bạn dự đoán nghĩa của những từ mới hoặc khó dựa vào ngữ cảnh hoặc gốc từ. Phương pháp guessing có thể giúp bạn mở rộng vốn từ vựng và hiểu được ý nghĩa của văn bản mà không cần tra từ điển.

Làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc cả câu chứa từ mới hoặc khó để xác định loại từ (danh từ, động từ, tính từ…) và vai trò của nó trong câu (chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ…).
 • Bước 2: Dựa vào ngữ cảnh để suy luận ý nghĩa của từ mới hoặc khó. Bạn có thể sử dụng những gợi ý như: định nghĩa, ví dụ, so sánh, trái nghĩa, đồng nghĩa, kết quả hoặc nguyên nhân…
 • Bước 3: Dựa vào gốc từ để suy luận ý nghĩa của từ mới hoặc khó. Bạn có thể sử dụng những gợi ý như: tiền tố, hậu tố, gốc từ Latinh hoặc Hy Lạp…
 • Bước 4: Kiểm tra lại ý nghĩa của từ mới hoặc khó bằng cách đặt nó vào câu và xem có hợp lý không. Nếu không chắc chắn, bạn có thể tra từ điển để xác nhận.

Phương pháp Paraphrasing:

Diễn đạt lại ý của văn bản bằng cách sử dụng những từ hoặc cấu trúc khác.giúp bạn diễn đạt lại ý của văn bản bằng cách sử dụng những từ hoặc cấu trúc khác. Phương pháp paraphrasing có thể giúp bạn nâng cao điểm số của mình trong các bài thi IELTS như Writing, Reading hay Speaking. Luyện tập kỹ năng này mỗi ngày giúp bạn tích lũy được vốn từ vựng và ngữ pháp phong phú.

Phương pháp này, có thể sử dụng những cách sau:

 • Cách 1: Sử dụng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa để thay thế những từ quan trọng trong văn bản. Bạn nên chú ý đến ngữ cảnh và nghĩa của từ để chọn từ thích hợp.
 • Cách 2: Sử dụng cấu trúc câu khác để biến đổi văn bản. Bạn có thể sử dụng những cấu trúc như: câu bị động, câu điều kiện, câu hỏi đuôi, câu cảm thán…
 • Cách 3: Sử dụng các từ nối để kết hợp hoặc tách các ý trong văn bản. Bạn có thể sử dụng những từ nối như: and, but, so, because, although, however, moreover…
 • Cách 4: Sử dụng các từ chỉ thị để thay đổi góc nhìn của văn bản. Bạn có thể sử dụng những từ chỉ thị như: this, that, these, those, it, they…
 • Cách 5: Sử dụng các mệnh đề quan hệ để rút ngắn hoặc mở rộng văn bản. Bạn có thể sử dụng những mệnh đề quan hệ như: who, which, that, where, when…

Phương pháp Summarizing:

Tóm tắt lại nội dung của văn bản bằng việc sử dụng những từ khóa hoặc cụm từ quan trọng.một phương pháp đọc chiến lược, giúp bạn tóm tắt lại nội dung của văn bản bằng cách sử dụng những từ khóa hoặc cụm từ quan trọng. Phương pháp summarizing có thể giúp bạn hiểu được ý chính của văn bản và rút ngắn thời gian đọc.

Bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc toàn bộ văn bản để nắm được chủ đề và mục đích của tác giả.
 • Bước 2: Xác định những ý chính của văn bản. Bạn có thể sử dụng những gợi ý như: tiêu đề, các phụ đề, các câu chủ đề, các câu kết luận…
 • Bước 3: Ghi lại những từ khóa hoặc cụm từ quan trọng liên quan đến những ý chính của văn bản. Bạn nên bỏ qua những chi tiết, ví dụ, số liệu hoặc những thông tin thứ yếu không liên quan đến ý chính của văn bản.
 • Bước 4: Sử dụng những từ khóa hoặc cụm từ quan trọng để viết lại nội dung của văn bản một cách ngắn gọn và súc tích. Bạn nên giữ nguyên ý nghĩa và quan điểm của tác giả.

Phương pháp Inferring:

Suy luận ý nghĩa của văn bản bằng cách kết hợp những thông tin đã cho và kiến thức nền. Phương pháp inferring có thể giúp bạn hiểu được những ý ngầm, những ý kiến hoặc thái độ của tác giả và những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Để áp dụng phương pháp này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc cả văn bản để nắm được chủ đề và mục đích của tác giả.
 • Bước 2: Xác định những thông tin đã cho trong văn bản. Bạn có thể sử dụng những gợi ý như: sự kiện, chi tiết, số liệu, ví dụ, trích dẫn…
 • Bước 3: Kết hợp những thông tin đã cho với kiến thức nền của mình. Bạn có thể sử dụng những gợi ý như: kinh nghiệm cá nhân, kiến thức chung, quan điểm cá nhân, nguồn tin đáng tin cậy…
 • Bước 4: Suy luận ý nghĩa của văn bản bằng cách đặt câu hỏi và trả lời cho chính mình. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi như: Tác giả muốn nói gì? Tác giả đồng ý hay không đồng ý với vấn đề này? Tác giả có bằng chứng nào để chứng minh quan điểm của mình? Tác giả có thiên vị hay không? Văn bản có liên quan gì đến hiện tại hay tương lai?

Phương pháp Evaluating:

Đánh giá tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của văn bản với việc so sánh với những nguồn khác hoặc kiểm tra tác giả, ngày xuất bản và mục đích của văn bản. Có thể giúp bạn phát triển tư duy phản biện và phân tích văn bản một cách khách quan và chính xác. Để áp dụng phương pháp này, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Đọc cả văn bản để nắm được chủ đề và mục đích của tác giả.
 • Bước 2: Xác định những tiêu chí để đánh giá văn bản. Bạn có thể sử dụng những tiêu chí như: mục đích, người nhắm đến, nguồn gốc, bằng chứng, lập luận, kết luận…
 • Bước 3: So sánh văn bản với những tiêu chí đã xác định. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi như: Văn bản có đạt được mục đích của tác giả không? Văn bản có phù hợp với người nhắm đến không? Văn bản có dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy không? Văn bản có cung cấp đủ bằng chứng để chứng minh quan điểm của tác giả không? Văn bản có sử dụng những lập luận hợp lý và thuyết phục không? Văn bản có kết luận rõ ràng và hợp lý không?
 • Bước 4: Đưa ra nhận xét và ý kiến về văn bản. Bạn có thể sử dụng những từ như: tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng, tôi đồng ý với, tôi không đồng ý với, tôi thấy rằng…

→ Với những phương pháp, cách luyện reading hiệu quả kể trên hy vọng các bạn có thể biết đến nó như một phép tham khảo cũng như có thể áp dụng được nó và chọn lựa phương pháp phù hợp nhất cho giáo trình của bản thân để đạt được hiểu quả cao khi luyện reaing một cách hiệu quả nhanh chóng và thành công.

Có thể bạn sẽ cần: Một vài lời khuyên khi tự học reading Ielts

Cải thiện reading IELTS bằng bộ tài liệu reading của chúng tôi. Tham khảo các tài liệu và đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia fanpage để được cập nhật thông tin mới nhất để được tư vấn kỹ hơn bạn nhé! Chúc bạn thành công!