Cấu trúc bài thi IELTS để đi du học gồm những gì?

Hiện nay bài thi IELTS học thuật đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn có phù hợp cho môi trường học thuật, hay các bậc học đại học và sau đại học. Bài thi IELTS sẽ bao gồm 4 phần đánh giá xem liệu bạn đã sẵn sàng để du học.

Theo thông tin từ Hội đồng Anh (BC) thì hiện nay lệ phí thi IELTS học thuật có giá 4,750,000 VND (bao gồm lệ phí thi và quyền lợi để truy cập toàn bộ nguồn tài liệu luyện thi IELTS).

Bài thi IELTS học thuật hiện nay có thời lượng 2 tiếng 45 phút. Cấu trúc bài thi IELTS có bốn phần là nghe, nói, đọc và viết.

Với bài thi nghe cấu trúc bài thi sẽ bao gồm bốn phần được trình bày bởi nhiều ngữ điệu khác nhau. Bạn sẽ trả lời các dạng câu hỏi: Trắc nghiệm (multiple choice); Ghép điểm (matching points)

Ghi nhãn biểu đồ (diagram labelling); Hoàn thành câu (sentence completion).

Thí sinh sẽ lắng nghe bốn đoạn thu âm của người bản xứ và trả lời các câu hỏi.

Phần 1: Một đoạn hội thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày

Phần 2: Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

Phần 3: Một đoạn hội thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về một bài tập.

Phần 4: Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.

Phần thi nhằm kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến

Với bài thi nói thời lượng là 60 phút. Bài thi bao gồm ba bài đọc dài với các phần về biểu đồ, đồ thị, hoặc hình minh họa.

Nội dung bài đọc từ mô tả và thực tế cho đến thảo luận và phân tích.

Phần đọc bao gồm 40 câu hỏi, được thiết kế để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của thí sinh. Đó là khả năng đọc lướt, tìm ý chính, tìm ý chi tiết, phân tích các lập luận và nắm bắt được ý kiến, thái độ và mục đích của tác giả.

ADVERTISING

 

iTVC from Admicro

Phần thi đọc bao gồm ba văn bản dài bao gồm từ thông tin thực tế đến các phần thảo luận và phân tích. Những bài đọc được trích từ sách, báo, tạp chí và báo chí được lựa chọn để phù hợp với các đối tượng không chuyên nhưng thích hợp cho những người chuẩn bị lên các bậc học cao hơn hoặc đang tìm kiếm các khóa học chuyên nghiệp.

Với bài thi viết sẽ yêu cầu để miêu tả, giải thích hoặc tóm tắt văn bản hoặc sơ đồ (tối thiểu 150 từ); Một bài luận (tối thiểu 250 từ).

Các chủ đề là các vấn đề được quan tâm, và phù hợp cho thí sinh tham gia các khóa học đại học và sau đại học hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Có hai phần:

Phần 1: Thí sinh sẽ được xem một biểu đồ, bảng, đồ thị hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin theo cách của riêng bạn. Thí sinh có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của quy trình, cách thức hoạt động hoặc mô tả một đối tượng hoặc sự kiện.

Phần 2: Thí sinh sẽ được yêu cầu viết một bài văn thể hiện quan điểm, lập luận của bạn đối về một vấn đề.

Đáp án cho cả hai phần cần theo văn phong tiêu chuẩn dùng cho văn viết.

Thí sinh tham gia IELTS trên máy. Ảnh: Hội đồng Anh

Với bài thi nói: Thời lượng: 10 – 14 phút

Cấu trúc bài thi: Phỏng vấn trực tiếp với giám khảo, bao gồm các câu hỏi ngắn về các chủ đề thường gặp và bài nói chi tiết về một chủ đề.

Tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký phần thi Nói vào một ngày khác.

Phần thi nói đánh giá kỹ năng bạn sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và phần thi này sẽ được ghi âm. Bài thi này gồm:

Phần 1: Giám khảo sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân bạn và một loạt các chủ đề quen thuộc, chẳng hạn như gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ 4-5 phút.

Phần 2: Bạn sẽ nhận được một thẻ yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị, trước khi bạn nói trong tối đa hai phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi một hoặc hai câu hỏi về cùng một chủ đề.

Phần 3: Bạn sẽ được hỏi thêm các câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Điều này sẽ cho bạn cơ hội để thảo luận về nhiều ý tưởng và vấn đề trừu tượng hơn. Phần thi này kéo dài từ 4-5 phút.