Snow-makers

99,000

Snow-makers
Snow-makers

99,000

  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.
Danh mục: Từ khóa: ,

Nội dung bài viết

Snow-makers

Skiing is big business nowadays. But what can ski resort owners do if the snow doesn’t come?

A   In the early to mid twentieth century, with the growing popularity of skiing, ski slopes became extremely profitable businesses. But ski resort owners were completely dependent on the weather: if it didn’t snow, or didn’t snow enough, they had to close everything down. Fortunately, a device called the snow gun can now provide snow whenever it is needed. These days such machines are standard equipment in the vast majority of ski resorts around the world, making it possible for many resorts to stay open for months or more a year.

B   Snow formed by natural weather systems comes from water vapour in the atmosphere. The water vapour condenses into droplets, forming clouds. If the temperature is sufficiently low, the water droplets freeze into tiny ice crystals. More water particles then condense onto the crystal and join with it to form a snowflake. As the snow flake grows heavier, it falls towards the Earth.

C   The snow gun works very differently from a natural weather system, but it accomplishes exactly the same thing. The device basically works by combining water and air. Two different hoses are attached to the gun. one leading from a water pumping station which pumps water up from a lake or reservoir, and the other leading from an air compressor. When the compressed air passes through the hose into the gun. it atomises the water – that is, it disrupts the stream so that the water splits up into tiny droplets. The droplets are then blown out of the gun and if the outside temperature is below 0°C, ice crystals will form, and will then make snowflakes in the same way as natural snow.

D   Snow-makers often talk about dry snow and wet snow. Dry snow has a relatively low amount of water, so it is very light and powdery. This type of snow is excellent for skiing because skis glide over it easily without getting stuck in wet slush. One of the advantages of using a snow-maker is that this powdery snow can be produced to give the ski slopes a level surface. However, on slopes which receive heavy use, resort owners also use denser, wet snow underneath the dry snow. Many resorts build up the snow depth this way once or twice a year, and then regularly coat the trails with a layer of dry snow throughout the winter.

E   The wetness of snow is dependent on the temperature and humidity outside, as well as the size of the water droplets launched by the gun. Snow-makers have to adjust the proportions of water and air in their snow guns to get the perfect snow consistency for the outdoor weather conditions. Many ski slopes now do this with a central computer system that is connected to weather-reading stations all over the slope.

F   But man-made snow makes heavy demands on the environment. It takes about 275,000 litres of water to create a blanket of snow covering a 60×60 metre area. Most resorts pump water from one or more reservoirs located in low-lying areas. The run-off water from the slopes feeds back into these reservoirs, so the resort can actually use the same water over and over again. However, considerable amounts of energy are needed to run the large air-compressing pumps, and the diesel engines which run them also cause air pollution.

G   Because of the expense of making snow, ski resorts have to balance the cost of running the machines with the benefits of extending the ski season, making sure they only make snow when it is really needed and when it will bring the maximum amount of profit in return for the investment. But man-made snow has a number of other uses as well. A layer of snow keeps a lot of the Earth’s heat from escaping into the atmosphere, so farmers often use man-made snow to provide insulation for winter crops. Snow-making machines have played a big part in many movie productions. Movie producers often take several months to shoot scenes that cover just a few days. If the movie takes place in a snowy setting, the set decorators have to get the right amount of snow for each day of shooting either by adding man-made snow or melting natural snow. And another important application of man-made snow is its use in the tests that aircraft must undergo in order to ensure that they can function safely in extreme conditions.

Questions 1-5: Reading Passage 1 has seven paragraphs A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below. Write the correct number (i-x) in boxes 1-5 on your answer sheet.

List of Headings

 

i.         Considering ecological costs

ii.         Modifications to the design of the snow gun

iii.         The need for different varieties of snow

iv.         Local concern over environmental issues

v.         A problem and a solution

vi.         Applications beyond the ski slopes

vii.         Converting wet snow to dry snow

viii.         New method for calculating modifications

ix.         Artificial process, natural product

x.         Snow formation in nature

Example:

 

Paragraph A — v

Paragraph B — x

 

1.     Paragraph C

2.     Paragraph D

3.     Paragraph E

4.     Paragraph F

5.     Paragraph G

 

 

Questions 6-8: Label the diagram below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Questions 9-13: Complete the sentences below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Dry snow is used to give slopes a level surface, while wet snow is used to increase the 9….. on busy slopes.

To calculate the required snow consistency, the 10……………… of the atmosphere must first be measured.

The machinery used in the process of making the snow consumes a lot of 11………. which is damaging to the environment.

Artificial snow is used in agriculture as a type of 12………………………… for plants in cold conditions.

Artificial snow may also be used in carrying out safety checks on 13…………………

1. ix
2. iii
3. viii
4. i
5. vi
6. compressed
7. (tiny) droplets
8. ice crystals
9. depth
10 temperature and humidity
11. energy
12 insulation
13. aircraft

Người tạo tuyết

Trượt tuyết là ngành kinh doanh lớn hiện nay. Vậy thì các chủ sở hữu những khu nghỉ mát trượt tuyết có thể làm gì nếu không có tuyết?

A   Từ đầu đến giữa thế kỷ 20, với sự phổ biến ngày càng tăng của môn trượt tuyết, các dốc trượt tuyết đã trở thành ngành kinh doanh cực kỳ sinh lời. Nhưng các khu nghỉ mát thì hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết: nếu trời không có tuyết, hoặc không đủ tuyết, họ phải đóng cửa mọi thứ. May mắn thay, một thiết bị được gọi là súng bắn tuyết hiện có thể cung cấp tuyết bất cứ khi nào cần thiết. Ngày nay, những chiếc máy như vậy là thiết bị tiêu chuẩn trong hầu hết các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên khắp thế giới, giúp nhiều khu nghỉ dưỡng có thể mở cửa hàng tháng hoặc cả năm.

B   Tuyết được hình thành bởi các hệ thống thời tiết tự nhiên đến từ hơi nước trong khí quyển. Hơi nước ngưng tụ thành giọt, tạo thành các đám mây. Nếu nhiệt độ đủ thấp, các giọt nước sẽ đóng băng thành các tinh thể băng nhỏ. Sau đó, nhiều hạt nước sẽ ngưng tụ lại trên tinh thể và kết hợp với nó để tạo thành một bông tuyết. Khi bông tuyết lớn dần lên, nó sẽ rơi xuống Trái đất.

C   Súng bắn tuyết hoạt động rất khác với hệ thống thời tiết tự nhiên, nhưng nó hoạt động một cách chính xác tương tự như vậy. Về cơ bản thiết bị hoạt động bằng cách kết hợp nước và không khí. Hai ống khác nhau được gắn vào súng. một đường dẫn từ trạm bơm sẽ bơm nước lên từ hồ nước hoặc bể chứa và đường dẫn kia từ máy nén khí. Khi khí nén đi qua vòi vào súng. nó phun ra nước – có nghĩa là, nó làm gián đoạn dòng chảy để nước tách ra thành những giọt nhỏ. Các giọt nước sau đó được thổi ra khỏi súng và nếu nhiệt độ bên ngoài dưới 0 ° C, các tinh thể băng sẽ hình thành, và sau đó sẽ tạo thành bông tuyết giống như tuyết tự nhiên.

D   Những người làm tuyết thường nói về tuyết khô và tuyết ướt. Tuyết khô có lượng nước tương đối thấp, vì vậy nó rất nhẹ và mịn. Loại tuyết này rất thích hợp để dùng trượt tuyết vì ván trượt có thể lướt qua nó một cách dễ dàng mà không bị mắc kẹt khi. Một trong những ưu điểm của việc sử dụng máy tạo tuyết là loại tuyết dạng bột này có thể được dùng để rải lên bề mặt bằng phẳng cho các dốc trượt tuyết. Tuy nhiên, trên các sườn dốc được sử dụng nhiều, các chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng cũng sử dụng tuyết dày hơn, ẩm ướt bên dưới lớp tuyết khô. Nhiều khu nghỉ dưỡng duy trì độ dày của tuyết theo cách này một hoặc hai lần một năm, và sau đó thường xuyên phủ một lớp tuyết khô trên những con đường trượt trong suốt mùa đông.

E   Độ ướt của tuyết phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài, cũng như kích thước của các giọt nước do súng phóng ra. Những người làm tuyết phải điều chỉnh tỷ lệ nước và không khí trong súng bắn tuyết của họ để tuyết có được độ đặc hoàn hảo phù hợp với điều kiện thời tiết ngoài trời. Nhiều dốc trượt tuyết hiện nay thực hiện điều này bằng hệ thống máy tính trung tâm được kết nối với các trạm đo thời tiết trên khắp đoạn dốc.

F   Nhưng tuyết nhân tạo thì mang đến những yêu cầu nặng nề đối với môi trường. Cần khoảng 275.000 lít nước để tạo ra một lớp tuyết bao phủ diện tích 60×60 mét. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng bơm nước từ một hoặc nhiều hồ chứa nằm ở vùng trũng. Nước chảy ra từ các sườn núi chảy ngược trở lại các hồ chứa này, vì vậy khu nghỉ mát thực sự có thể sử dụng lặp đi lặp lại cùng một nguồn nước. Tuy nhiên, cần một lượng năng lượng đáng kể để chạy các máy bơm nén khí lớn và động cơ diesel để vận hành chúng cũng gây ô nhiễm không khí.

G   Vì phải tính đến chi phí tạo tuyết, các khu nghỉ mát phải cân đối chi phí vận hành máy móc với lợi nhuận của việc kéo dài mùa trượt tuyết, để đảm bảo rằng họ chỉ tạo tuyết khi thực sự cần thiết và khi nó mang lại lợi nhuận tối đa mà có thể cân đối lại khoản đầu tư. Nhưng tuyết nhân tạo cũng có một số công dụng khác. Một lớp tuyết có thể giữ rất nhiều nhiệt của Trái đất không thoát ra ngoài khí quyển, vì vậy người nông dân thường sử dụng tuyết nhân tạo để cung cấp vật liệu cách nhiệt cho cây trồng vào mùa đông. Máy tạo tuyết cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Các nhà sản xuất phim thường mất vài tháng để quay những cảnh chỉ trong vài ngày. Nếu bộ phim diễn ra trong bối cảnh tuyết rơi, những người làm hậu trường phải có đủ lượng tuyết cho mỗi ngày quay bằng cách thêm tuyết nhân tạo hoặc làm mền tuyết tự nhiên. Và một ứng dụng quan trọng khác của tuyết nhân tạo là nó được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm mà máy bay phải trải qua để đảm bảo rằng chúng có thể hoạt động an toàn trong những điều kiện khắc nghiệt.

Câu hỏi 1-5: Bài đọc 1 có bảy đoạn A-H. Từ danh sách các tiêu đề dưới đây, hãy chọn tiêu đề phù hợp nhất cho mỗi đoạn văn. Viết các số thích hợp (i-xi) vào ô 1-8 trên phiếu trả lời của bạn.

Danh sách các tiêu đề

 

i.         Xem xét chi phí sinh thái

ii.         Các sửa đổi đối với thiết kế của súng bắn tuyết

iii.         Nhu cầu về các loại tuyết khác nhau

iv.         Mối quan tâm của địa phương về các vấn đề môi trường

v.         Một vấn đề và một giải pháp

vi.         Các ứng dụng khác của tuyết ngoài việc sử dụng cho dốc trượt tuyết

vii.         Chuyển tuyết ướt thành tuyết khô

viii.         Phương pháp mới để tính toán các sự điều chỉnh

ix.         Quá trình nhân tạo, sản phẩm tự nhiên

x.         Sự hình thành tuyết trong tự nhiên

Ví dụ:

 

Đoạn A — v

Đoạn B — x

 

1.     Đoạn C

2.     Đoạn D

3.     Đoạn E

4.     Đoạn F

5.     Đoạn G

 

 

Câu hỏi 6-8: Điền vào mô hình dưới đây bằng cách sử dụng KHÔNG HƠN HAI TỪ từ đoạn văn cho mỗi câu trả lời.

Câu hỏi 9-13: Hoàn thành các câu dưới đây. Chọn KHÔNG HƠN BA TỪ từ đoạn văn cho mỗi câu trả lời. Viết câu trả lời của bạn vào ô 9-13 trên phiếu trả lời.

Tuyết khô được sử dụng để tạo bề mặt bằng phẳng cho các sườn dốc, trong khi tuyết ướt được sử dụng để tăng độ dày 9… .. trên các sườn dốc được sử dụng nhiều.

Để tính toán độ đặc cần thiết của tuyết, trước tiên phải đo 10 ……………… của khí quyển.

Máy móc sử dụng trong quá trình làm tuyết tiêu tốn rất nhiều 11 ………. gây tổn hại đến môi trường.

Tuyết nhân tạo được sử dụng trong nông nghiệp là loại 12 ………………………… cho cây trồng trong điều kiện lạnh giá.

Tuyết nhân tạo cũng có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc thử nghiệm an toàn trên 13 …………………

 

1. ix
2. iii
3. viii
4. i
5. vi
6. compressed
7. (tiny) droplets
8. ice crystals
9. depth
10 temperature and humidity
11. energy
12 insulation
13. aircraft