DIRTY RIVER BUT CLEAN WATER

DIRTY RIVER BUT CLEAN WATER
DIRTY RIVER BUT CLEAN WATER
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

Dirty River But Clean Water

Floods can occur in rivers when the flow rate exceeds the capacity of the river channel, particularly at bends or meanders in the waterway. Floods often cause damage to homes and businesses if they are in the natural flood plains of rivers. While riverine flood damage can be eliminated by moving away from rivers and other bodies of water, people have traditionally lived and worked by rivers because the land is usually flat and fertile and because rivers provide easy travel and access to commerce and industry.

A. Fire and flood are two of humanity’s worst nightmares. People have, therefore, always sought to control them. Forest fires are snuffed out quickly. The flow of rivers is regulated by weirs and dams. At least, that is how it used to be. But foresters have learned that forests need fires to clear out the brash and even to get seeds to germinate. And a similar revelation is now – dawning on hydrologists. Rivers – and the ecosystems they support – need floods. That is why a man-made torrent has been surging down the Grand Canyon. By Thursday March 6th it was running at full throttle, which was expected to be sustained for 60 hours.

B. Floods once raged through the canyon every year. Spring Snow from as far away as Wyoming would melt and swell the Colorado river to a flow that averaged around 1,500 cubic metres (50,000 cubic feet) a second. Every eight years or so, that figure rose to almost 3,000 cubic metres. These floods infused the river with sediment, carved its beaches and built its sandbars.

C. However, in the four decades since the building of the Glen Canyon dam, just upstream of the Grand Canyon, the only sediment that it has collected has come from tiny, undammed tributaries. Even that has not been much use as those tributaries are not powerful enough to distribute the sediment in an ecologically valuable way.

D. This lack of flooding has harmed local wildlife. The humpback chub,for example, thrived in the rust-redwaters of the Colorado. Recently, though, its population has crashed. At first sight, it looked as if the reason was that the chub were being eaten by trout introduced for sport fishing in the mid-20th century. But trout and chub co-existed until the Glen Canyon dam was built, so something else is going on. Steve Gloss, of the United States’ Geological Survey (USGS), reckons that the chub’s decline is the result of their losing their most valuable natural defense, the Colorado’s rusty sediment. The chub were well adapted to the poor visibility created by the thick, red water which gave the river its name, and depended on it to hide from predators. Without the cloudy water the chub became vulnerable.

E. And the chub are not alone. In the years since the Glen Canyon dam was built, several species have vanished  altogether. These include the Colorado pike-minnow, the razorback sucker and the round-tail chub. Meanwhile, aliens including fathead minnows, channel catfish and common carp, which would have been hard, put to survive in the savage waters of the undammed canyon, have moved in.

F. So flooding is the obvious answer. Unfortunately, it is easier said than done. Floods were sent down the Grand Canyon in 1996 and 2004 and the results were mixed. In 1996 the flood was allowed to go on too long. To start with,all seemed well. The floodwaters built up sandbanks and infused the river with sediment. Eventually, however, the continued flow washed most of the sediment out of the canyon. This problem was avoided in 2004, but unfortunately, on that occasion, the volume of sand available behind the dam was too low to rebuild the sandbanks. This time, the USGS is convinced that things will be better. The amount of sediment available is three times greater than it was in 2004. So if a flood is going to do some good, this is the time to unleash one.

G. Even so, it may turn out to be an empty gesture. At less than 1,200 cubic metres a second, this flood is smaller than even an

...

Nước sông đục nhưng sạch

Lũ có thể xảy ra trên các con sông khi lưu lượng dòng chảy vượt quá sức chứa của lòng sông, đặc biệt tại những nơi dòng sông quanh co khúc khuỷu. Lũ lụt thường gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở kinh doanh ở vùng đồng bằng lũ lụt tự nhiên của các con sông. Trong khi thiệt hại do lũ lụt ven sông có thể tránh bằng cách di tản ra khỏi khu vực sông và các vùng nước khác, người dân từ xưa đã sống và làm việc bên sông vì đất đai nơi đây thường bằng phẳng và màu mỡ và vì các con sông thuận tiện cho việc đi lại cũng như dễ dàng tiếp cận với thương mại và công nghiệp.

A.  Cháy và lũ lụt là hai trong số những cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhân loại. Do đó, con người luôn tìm cách kiểm soát chúng. Cháy rừng được dập tắt nhanh chóng. Dòng chảy của các con sông được điều tiết bởi các con đập. Ít nhất, đó là cách đã được áp dụng. Nhưng những nhân viên quản lý rừng đã nhận ra rằng cần có cháy rừng để dọn sạch thực vật chết và thậm chí để hạt nảy mầm. Và một phát hiện tương tự hiện đang hé lộ cho các nhà thủy văn học. Các con sông – và các hệ sinh thái mà chúng cấp dưỡng – cần lũ lụt. Đó là lý do tại sao dòng nước lũ nhân tạo đã tràn xuống Grand Canyon. Đến thứ Năm, ngày 6 tháng Ba, van tiết lưu đã được mở hoàn toàn, dự kiến ​​sẽ duy trì trong 60 giờ.

B.  Lũ lụt từng chảy dữ dội qua hẻm núi hàng năm. Tuyết mùa xuân từ xa tận Wyoming sẽ tan chảy và làm sông Colorado dâng lên với lưu lượng trung bình khoảng 1.500 mét khối (50.000 feet khối) một giây. Cứ sau khoảng 8 năm, con số đó đã tăng lên gần 3.000 mét khối. Những trận lũ lụt này đã hình thành trầm tích sông, khoét sâu các bãi cát và hình thành các doi cát ở cửa sông.

C. Tuy nhiên, trong bốn thập kỷ kể từ khi xây dựng đập Glen Canyon, ngay thượng nguồn của Grand Canyon, trầm tích duy nhất mà nó thu được đến từ các nhánh sông nhỏ không có đập. Ngay cả điều đó cũng không giúp ích nhiều vì các phụ lưu đó không đủ mạnh để phân phối trầm tích theo cách có giá trị về mặt sinh thái.

D. Việc thiếu lũ lụt này đã gây hại cho động vật hoang dã ở địa phương. Ví dụ, loài cá chub lưng gù (Gila cypha) phát triển mạnh ở vùng nước gỉ sét đỏ sông Colorado. Tuy nhiên, gần đây, số lượng của chúng đã giảm mạnh. Thoạt nhìn, có vẻ như lý do là do loài cá này đã bị cá hồi ăn thịt – một loài cá được thả cho mục đích câu cá thể thao vào giữa thế kỷ 20. Nhưng cá hồi và chub cùng chung sống cho đến khi đập Glen Canyon được xây dựng, vì vậy điều gì đó khác đang xảy ra. Steve Gloss, thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), cho rằng sự suy giảm của chub là kết quả từ việc chúng mất đi lớp bảo vệ tự nhiên quý giá nhất, lớp trầm tích gỉ sét của Colorado. Loài cá này đã thích nghi tốt trong tầm nhìn kém được tạo ra bởi lớp nước đỏ dày đã hình thành nên tên của con sông và phụ thuộc vào nó để ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi. Nếu không có nước đục, cá sẽ dễ bị tấn công.

E. Và cá chub không phải loài duy nhất bị ảnh hưởng. Trong những năm kể từ khi đập Glen Canyon được xây dựng, một số loài đã biến mất hoàn toàn. Bao gồm cá tuế Colorado (pike-minnow), cá mút razorback và cá chub đuôi tròn. Trong khi đó, những loài ngoại lai như cá tuế đầu bẹt, cá nheo Mỹ và cá chép thường, vốn rất khó sống sót trong vùng nước hoang vu ở hẻm núi không có đập, đã di chuyển đến.

F.  Vì vậy, lũ lụt là một phép giải hiển nhiên. Thật không may, nói thì dễ hơn hành động. Lũ lụt đã được đổ xuống Grand Canyon vào năm 1996 và 2004 và kết quả lại không giống nhau. Năm 1996, lũ lụt đã được phép xả trong thời gian quá dài. Ban đầu, tất cả đều có vẻ tốt đẹp. Nước lũ bồi đắp các bờ cát và hình thành trầm tích sông. Tuy nhiên, cuối cùng, dòng chảy liên tục đã cuốn trôi phần lớn trầm tích ra khỏi hẻm núi. Vấn đề này đã được giải quyết vào năm 2004, nhưng thật không may, vào dịp đó, khối lượng cát có sẵn sau con đập quá thấp để tạo dựng lại các bờ cát. Lần này, USGS tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Lượng trầm tích hiện có nhiều gấp ba lần so với năm 2004. Vì vậy, nếu lũ có ích, đây là lúc để xả một trận.

G. Ngay cả như vậy, nó có

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)