NATURAL CHOICE Coffee and chocolate

NATURAL CHOICE Coffee and chocolate
NATURAL CHOICE Coffee and chocolate
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

NATURAL CHOICE Coffee and chocolate

What’s the connection between your morning coffee, wintering North American birds and the cool shade of a tree? Actually, unite a lot, says Simon Birch.

When scientists from London’s Natural History Museum descended on the coffee farms of the tiny Central American republic of El Salvador, they were astonished to find such diversity of insect and plant species. During 18 months’ work on 12 farms, they found a third more species of parasitic wasp than are known to exist in the whole country of Costa Rica. They described four new species and are aware of a fifth. On 24 farms, they found nearly 300 species of tree when they had expected to find about 100.

El Salvador has lost much of its natural forest, with coffee farms covering nearly 10% of the country. Most of them use the ‘shade-grown’ method of production, which utilises a semi-natural forest ecosystem. Alex Munro, the museum’s botanist on the expedition, says: ‘Our findings amazed our insect specialist. There’s a very sophisticated food web present. The wasps, for instance, may depend on specific species of tree.’

It’s the same the world over. Species diversity is much higher where coffee is grown in shade conditions. In addition, coffee (and chocolate) is usually grown in tropical rainforest – regions that are biodiversity hotspots. ‘These habitats support up to 70% of the planets plant and animal species, and so the production methods of cocoa and coffee can have a hugely significant impact,’ explains Dr Paul Donald of the Royal Society for the. Protection of Birds.

So what does ‘shade-grown’ mean, and why is it good for wildlife? Most of the world’s coffee is produced by poor farmers in the developing world. Traditionally they have grown coffee (and cocoa) under the shade of selectively thinned tracts of rain forest in a genuinely sustainable form of farming. Leaf fall from the canopy provides a supply of nutrients and acts as a mulch that suppresses weeds. The insects that live in the canopy pollinate the cocoa and coffee and prey on pests. The trees also provide farmers with fruit and wood for fuel.

Bird diversity in shade-grown coffee plantations rivals that found in natural forests in the same region.’ says Robert Rice from the Smithsonian Migratory Bird Center. In Ghana, West Africa – one of the world’s biggest producers of cocoa – 90% of the cocoa is grown under shade, and these forest plantations are a vital habitat for wintering European migrant birds. In the same way, the coffee forests of Central and South America are a refuge for wintering North American migrants.

More recently, a combination of the collapse in the world market for coffee and cocoa and a drive to increase yields by producer countries has led to huge swathes of shade-grown coffee and cocoa being cleared to make way for a highly intensive, monoculture pattern of production known as ‘full sun’. But this system not only reduces the diversity of flora and fauna, it also requires huge amounts of pesticides and fertilisers. In Cote d’Ivoire, which produces more than half the world’s cocoa, more than a third of the crop is now grown in full-sun conditions.

The loggers have been busy in the Americas too, where nearly 70% of all Colombian coffee is now produced using full-sun production. One study carried out in Colombia and Mexico found that, compared with shade coffee, full-sun plantations have 95% fewer species of birds.

In El Salvador, Alex Munro says shade-coffee farms have a cultural as well as ecological significance and people are not happy to see them go. But the financial pressures are great, and few of these coffee farms make much money. ‘One farm we studied, a cooperative of 100 families, made just $10,000 a year, $100 per family and that’s not taking labour costs into account.’

The loss of shade-coffee forests has so alarmed a number of North American wildlife organisations that they are now harnessing consumer power to help save these threatened

...

LỰA CHỌN TỰ NHIÊN Cà phê và sô cô la

Đâu là mối liên hệ giữa tách cà phê buổi sáng của bạn, những chú chim Bắc Mỹ trú đông và những bóng cây mát mẻ? Thực ra, chúng liên quan rất nhiều, Simon Birch nói.

Khi các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của London đến các trang trại cà phê của nước cộng hòa Trung Mỹ nhỏ bé El Salvador, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra sự đa dạng của các loài côn trùng và thực vật nơi đây. Trong suốt 18 tháng làm việc tại 12 trang trại, họ đã tìm thấy nhiều hơn một phần ba số loài ong bắp cày ký sinh được biết đến trên toàn đất nước Costa Rica. Họ đã mô tả được 4 loài mới và biết đến loài thứ 5. Tại 24 trang trại, họ đã tìm thấy gần 300 loài cây so với dự kiến ban đầu là sẽ chỉ tìm được khoảng 100 loài.

El Salvador đã mất khá nhiều rừng tự nhiên, với các trang trại cà phê chiếm gần 10% diện tích cả nước. Hầu hết trong số chúng sử dụng phương pháp sản xuất ‘trồng cây trong bóng mát’, sử dụng hệ sinh thái rừng bán tự nhiên. Alex Munro, nhà thực vật học của viện bảo tàng đã nói trong một chuyến thám hiểm: ‘Phát hiện của chúng tôi đã khiến chuyên gia về côn trùng kinh ngạc. Có một mạng lưới thức ăn rất phức tạp. Ví dụ, ong bắp cày có thể phụ thuộc vào từng loài cây cụ thể.’

Điều đó cũng tương tự trên toàn thế giới. Sự đa dạng về loài cao hơn nhiều ở những nơi cà phê được trồng trong điều kiện bóng râm. Ngoài ra, cà phê (và sô cô la) thường được trồng ở rừng mưa nhiệt đới – điểm nóng về đa dạng sinh học. Tiến sĩ Paul Donald của Hiệp hội Hoàng gia, Bảo vệ các loài chim giải thích: ‘Những môi trường sống này hỗ trợ tới 70% các loài động thực vật trên hành tinh, và do đó, các phương pháp sản xuất ca cao và cà phê có thể có tác động cực kỳ đáng kể đến chúng’.

Vậy ‘trồng trong bóng râm’ có nghĩa là gì, và tại sao nó lại tốt cho động vật hoang dã? Hầu hết cà phê trên thế giới được sản xuất bởi nông dân nghèo ở các nước đang phát triển. Theo truyền thống, họ đã trồng cà phê (và ca cao) dưới bóng râm của những khu rừng mưa thưa / (khu rừng mưa được tỉa thưa một cách có chọn lọc) theo một hình thức canh tác vô cùng bền vững. Lá rụng khỏi tán cây cung cấp nguồn chất dinh dưỡng và hoạt động như một lớp phủ ngăn chặn cỏ dại. Các côn trùng sống trong tán cây thụ phấn cho ca cao, cà phê và làm mồi cho sâu bệnh. Rừng cũng cung cấp cho nông dân trái cây và gỗ để làm nhiên liệu.

Sự đa dạng của các loài chim trong những đồn điền cà phê trồng trong bóng râm là đối thủ cạnh tranh của các khu rừng tự nhiên trong cùng khu vực. ‘ Robert Rice từ Trung tâm Chim di cư Smithsonian cho biết. Ở Ghana, Tây Phi – một trong những nơi sản xuất ca cao lớn nhất thế giới – 90% ca cao được trồng dưới bóng râm, và những đồn điền trong rừng này là môi trường sống quan trọng cho các loài chim di cư châu Âu trú đông. Tương tự như vậy, các khu rừng cà phê ở Trung và Nam Mỹ là nơi ẩn náu cho những loài chim di cư Bắc Mỹ trú đông.

Gần đây, sự sụp đổ của thị trường cà phê, ca cao trên thế giới kết hợp với nỗ lực tăng sản lượng của các nước sản xuất đã dẫn đến diện tích lớn cà phê và ca cao trồng trong bóng mát bị phá bỏ để nhường chỗ cho mô hình thâm canh cao, độc canh sản xuất hay còn được gọi là “đầy đủ ánh sáng”. Nhưng hệ thống này không chỉ làm giảm sự đa dạng của động thực vật mà nó còn đòi hỏi một lượng lớn thuốc trừ sâu và phân bón. Ở Cote d’Ivoire, nơi sản xuất hơn một nửa lượng ca cao trên thế giới, hơn một phần ba vụ mùa hiện được trồng trong điều kiện đầy đủ ánh sáng mặt trời.

Những người khai thác gỗ cũng bận rộn ở châu Mỹ, nơi gần 70% cà phê Colombia hiện được sản xuất bằng cách sử dụng mô hình sản xuất dưới ánh sáng mặt trời. Một nghiên cứu được thực hiện ở Colombia và Mexico cho thấy, so với cà phê trong bóng râm, các đồn điền đầy đủ ánh sáng có ít loài chim hơn 95%.

Tại El Salvador, Alex Munro cho biết các trang trại trồng cà phê bóng mát vừa có ý nghĩa về mặt văn hóa cũng như về hệ sinh thái và mọi người không vui mấy khi thấy chúng biến mất. Nhưng áp lực về tài chính thật sự rất lớn, rất ít trong số các trang trại cà phê

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)