PAINTERS OF TIME

Painters of time
PAINTERS OF TIME
 • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
  Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
 • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
 • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
 • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.
Danh mục: Từ khóa: ,

Xem trước mẫu

Painters of time

 • The works of Aboriginal artists are now much in demand throughout the world, and not just in Australia, where they are already fully recognised: the National Museum of Australia, which opened in Canberra in 2001, designated 40% of its exhibition space to works by Aborigines. In Europe their art is being exhibited at a museum in Lyon, France, while the future Quai Branly museum in Paris, which will be devoted to arts and civilisations of Africa. Asia, Oceania and the Americas, plans to commission frescoes by artists from Australia.
 • Their artistic movement began about 30 years ago. but its roots go back to time immemorial. All the works refer to the founding myth of the Aboriginal culture, ‘the Dreaming’. That internal geography, which is rendered with a brush and colours, is also the expression of the Aborigines’ long quest to regain the land which was stolen from them when Europeans arrived in the nineteenth century. ‘Painting is nothing without history.’ says one such artist. Michael Nelson Tjakamarra.
 • There arc now fewer than 400.000 Aborigines living in Australia. They have been swamped by the country’s 17.5 million immigrants. These original ‘natives’ have been living in Australia for 50.000 years, but they were undoubtedly maltreated by the newcomers. Driven back to the most barren lands or crammed into slums on the outskirts of cities, the Aborigines were subjected to a policy of ‘assimilation’, which involved kidnapping children to make them better ‘integrated’ into European society, and herding the nomadic Aborigines by force into settled communities.
 • It was in one such community, Papunya, near Alice Springs, in the central desert, that Aboriginal painting first came into its own. In 1971, a white schoolteacher. Geoffrey Bardon, suggested to a group of Aborigines that they should decorate the school walls with ritual motifs. so as to pass on to the younger generation the myths that were starting to fade from their collective memory, the gave them brushes. colours and surfaces to paint on cardboard and canvases. He was astounded by the result. But their art did not come like a bolt from the blue: for thousands of years Aborigines had been ‘painting’ on the ground using sands of different colours, and on rock faces. They had also been decorating their bodies for ceremonial purposes. So there existed a formal vocabulary.
 • This had already been noted by Europeans. In the early twentieth century. Aboriginal communities brought together by missionaries in northern Australia had been encouraged to reproduce on tree bark the motifs found on rock faces. Artists turned out a steady stream of works, supported by the churches, which helped to sell them to the public, and between 1950 and I960 Aboriginal paintings began to reach overseas museums. Painting on bark persisted in the north, whereas the communities in the central desert increasingly used acrylic paint, and elsewhere in Western Australia women explored the possibilities of wax painting and dyeing processes, known as ‘batik’.
 • What Aborigines depict are always elements of the Dreaming, the collective history that each community is both part of and guardian of. The Dreaming is the story of their origins, of their ‘Great Ancestors’, who passed on their knowledge, their art and their skills (hunting, medicine, painting, music and dance) to man. ‘The Dreaming is not synonymous with the moment when the world was created.’ says Stephane Jacob, one of the organisers of the Lyon exhibition. ‘For Aborigines, that moment has never ceased to exist. It is perpetuated by the cycle of the seasons and the religious ceremonies which the Aborigines organise. Indeed the aim of those ceremonies is also to ensure the permanence of that golden age. The central function of Aboriginal painting, even in its contemporary manifestations, is to guarantee the survival of this world. The Dreaming is both past, present and future.’
 • Each work is created individually, with a form
 • ...

  Những người họa sĩ của thời gian

 • Các tác phẩm của các nghệ sĩ thổ dân hiện đang được yêu cầu rất nhiều trên khắp thế giới, và không chỉ ở Úc, nơi chúng đã hoàn toàn được công nhận: Bảo tàng Quốc gia Úc, mở cửa tại Canberra vào năm 2001, đã chỉ định 40% không gian triển lãm của mình cho các tác phẩm của Thổ dân. Ở châu Âu, nghệ thuật của họ đang được trưng bày tại một bảo tàng tại Lyon, Pháp, còn bảo tàng Quai Branly trong tương lai ở Paris, là nơi sẽ dành cho nghệ thuật và nền văn minh của châu Phi. Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Mỹ, có những kế hoạch đặt các bức bích họa của các nghệ sĩ đến từ Úc.
 • Phong trào nghệ thuật của họ bắt đầu cách đây khoảng 30 năm, nhưng cội nguồn của nó trở lại thời xa xưa. Tất cả các tác phẩm đều đề cập đến huyền thoại sáng lập của nền văn hóa thổ dân, là ‘Giấc mơ’. Phần địa lý bên trong, được vẽ bằng một cây cọ và các màu vẽ, cũng là sự thể hiện hành trình lâu dài của thổ dân để giành lại vùng đất đã bị đánh cắp của họ khi người châu Âu đến vào thế kỷ XIX. ‘Hội họa sẽ không tồn tại nếu không có lịch sử.’ một nghệ sĩ như vậy nói. Michael Nelson Tjakamarra.
 • Hiện có ít hơn 400.000 thổ dân sống ở Úc. Họ đã bị bao phủ bởi 17,5 triệu người nhập cư đến đất nước này. Những ‘người bản xứ’ ban đầu này đã sống ở Úc trong 50.000 năm, nhưng chắc chắn họ đã bị những người mới đến ngược đãi. Họ bị đẩy lùi về những vùng đất cằn cỗi nhất hoặc bị nhồi nhét trong các khu ổ chuột ở ngoại ô các thành phố, những người thổ dân phải chịu chính sách ‘đồng hóa’, liên quan đến việc bắt cóc trẻ em để khiến họ ‘hòa nhập’ tốt hơn vào xã hội châu Âu, và dồn những thổ dân du mục bằng cách ép buộc họ vào các cộng đồng định cư.
 • Chính vì một cộng đồng như vậy, Papunya, gần Alice Springs, trên sa mạc trung tâm, bức tranh của thổ dân lần đầu tiên xuất hiện. Năm 1971, một giáo viên da trắng. Geoffrey Bardon, đã gợi ý cho một nhóm thổ dân rằng họ nên trang trí các bức tường của trường học bằng các họa tiết nghi lễ để truyền lại cho thế hệ trẻ những huyền thoại đang bắt đầu bị phai nhạt trong ký ức tập thể của họ, ông đã đưa cho họ những chiếc cọ, màu vẽ và các bề mặt của bìa cứng cũng như những tấm vải để vẽ. Ông đã rất kinh ngạc trước kết quả này. Nhưng nghệ thuật của họ không đến như một tia sáng từ bầu trời: trong hàng ngàn năm, thổ dân đã ‘vẽ’ trên mặt đất bằng cách sử dụng cát có màu sắc khác nhau và trên mặt đá. Họ cũng đã trang trí cơ thể của họ cho các mục đích nghi lễ. Vì vậy, đã tồn tại một ngôn ngữ nghệ thuật trang trọng.
 • Điều này đã được ghi nhận bởi người châu Âu. Vào đầu thế kỷ XX. Các cộng đồng thổ dân do các nhà truyền giáo ở miền bắc Australia tập hợp lại đã được khuyến khích mô phỏng lại trên vỏ cây các họa tiết được tìm thấy trên mặt đá. Các nghệ sĩ đã tạo ra một số tác phẩm nhất định, được hỗ trợ bởi các nhà thờ, giúp bán các tác phẩm đó cho công chúng, và từ năm 1950 đến năm I960, các bức tranh của thổ dân bắt đầu đến được các viện bảo tàng ở nước ngoài. Vẽ tranh trên vỏ cây vẫn tồn tại ở phía bắc, trong khi các cộng đồng ở sa mạc trung tâm ngày càng sử dụng sơn acrylic, và những nơi khác ở Tây Úc, phụ nữ đã khám phá ra khả năng của quy trình sơn và nhuộm bằng sáp, được gọi là ‘batik’.
 • Những gì các thổ dân miêu tả luôn là các yếu tố của Giấc mơ, lịch sử tập thể mà mỗi cộng đồng đều là một phần và là người bảo vệ của cộng đồng đó. The Dreaming là câu chuyện về nguồn gốc của họ, về ‘Tổ tiên vĩ đại’ của họ, những người đã truyền lại kiến thức, nghệ thuật và kỹ năng của họ (săn bắn, y học, hội họa, âm nhạc và khiêu vũ) cho con người. ‘Giấc mơ không đồng nghĩa với khoảnh khắc thế giới được tạo ra.’ Stephane Jacob, một trong những người tổ chức cuộc triển lãm ở Lyon cho biết. ‘Đối với những người thổ dân, khoảnh khắc đó chưa bao giờ ngừng tồn tại. Nó được duy trì bởi chu kỳ của các mùa và các nghi lễ tôn giáo mà thổ dân tổ chức. Thật vậy, mục đích của những buổi lễ đó cũng là để đảm bảo tính lâu dài của thời kỳ vàng son đó. Chức năng trung tâm của hội họa thổ dân, ngay cả trong những biểu hiện đương đại của nó, là đảm
 • ...

  Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)