Spot the Difference

99,000

Spot the Difference

99,000

  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Nội dung bài viết

Spot the Difference

A     Taxonomic history has been made this week, at least according In the World Wildlife Fund (WWF). a conservation group. Scientists have described a new species of clouded leopard from the tropical forests of Indonesia with spots (or “clouds”, as they are poetically known; smaller than those of other clouded leopards, with fur a little darker and with a double as opposed to a “partial double” stripe down its back.

B     However, no previously unknown beast has suddenly leapt out from the forest. In-stead, some scientists have proposed a change in the official taxonomic accounting system of clouded leopards. Where there were four subspecies there will likely now be two species. A genetic analysis and a closer inspection of museum specimens’ coals published in Current Biology has found no relevant difference between three subspecies described 50 years ago from continental Asia and from the Hainan and Taiwan islands. The 5.000-11,000 clouded leopards on Borneo, the 3,000 -7,000 on Sumatra, and the remaining few on the nearby Batu islands can now, the authors say, claim a more elevated distinction as a species.

C    What this actually means is fuzzy and whether it is scientifically important is questionable. In any case, biologists do not agree what species and subspecies are. Creatures are given Latin first and second names (corresponding to a genus and species) according to the convention of Carl von Linné, who was born 300 years ago this May. But Linneaus, as he is more commonly known, thought of species as perfectly discrete units created by God. Darwinism has them as mutable things, generated gradually over time by natural selection. So, delineating when enough variation has evolved to justify a new category is largely a matter of taste.

D    Take ants and butterflies. Ant experts have recently been waging a war against all types of species subdivision. Lepidopterists, on the other hand, cling to the double barrel second names from their discipline’s 19th-century tradition, and categorise many local subclasses within species found over wide areas. Thus, it would be futile – if one were so inclined – to attempt to compare the diversity of ant and butterfly populations.

E    The traditional way around the problem is to call a species all members of a group that share the same gene pool. They can mate together and produce fertile offspring. Whether Indonesian clouded leopards can make cubs with continental ones remains unknown but seems probable. Instead, the claim this week is that genetics and slight differences in fur patterning are enough to justify rebranding the clouded leopard as two significant types. Genetically, that makes sense if many DNA variations correlate perfectly between members of the two groups. The authors did find some correlation, but they looked for it in only three Indonesian animals. A larger sample would have been more difficult.

F     One thing is abundantly clear: conservationists who are trying to stop the destruction of the leopards’ habitat in Borneo and Sumatra see the announcement of a new species of big cat as a means to gain publicity and political capital. Upgrading subspecies to species is a strategy which James Mallet, of University College London, likes to call species inflation. It is a common by-product of genetic analysis, which can reveal differences between populations that the eye cannot. Creating ever more detailed genetic categories means creating smaller and increasingly restricted populations of more species. The trouble is that risks devaluing the importance of the term “species”.

G    The problem of redefining species by genetics is the creation of taxonomic confusion, a potentially serious difficulty for conservationists and others. The recent proposal to add the polar bear to the list of animals protected under America’s Endangered Species Act is an example. That seems all well and good. However, study the genetics and it transpires that polar bears are closer to some brown bears, than some brown hears are to each other. Go by the genes and it seems that the polar bear would not count as a species in its own right (and thus might not enjoy the protection afforded to species) but should be labelled a subspecies of the brown bear.

Questions 1-4: The text has 7 paragraphs (A – G). Which paragraph contains each of the following pieces of information?

1. How it is generally accepted that different species are named

2. The reason that conservationists are happy with the apparent discovery of a new species of leopard

3. How genes could cause a potential problem for conservationists

4. Some scientists want to change the way clouded leopards are classified into species and subspecies.

Questions 5-8: Complete the following sentences using NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each gap.

It is difficult to decide exactly when there is enough 5…………………… to say an animal is a new species.

It is 6…………………….. to compare the number of species of ant and butterfly.

Generally, animals of the same species can make 7…………………. together.

Some scientists claim that genetics has led to 8……………….. rather than the actual discovery of new species.

Questions 9-13: TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN

9. The possible new species of leopard appears different in two ways.

10. Darwinism created a problem with how species are defined.

11. Lepidopterists study ants.

12. Scientists are going to study more clouded leopards in Indonesia.

13. The writer believes that polar bears are not a species in their own right.

Phát hiện sự khác biệt

A    Thay đổi lịch sử trong hệ thống phân loại đã được thực hiện vào tuần này, ít nhất là theo Quỹ bảo tồn động vật Hoang dã Thế giới (WWF), một tổ chức bảo tồn. Các nhà khoa học đã mô tả một loài báo gấm mới trong các khu rừng nhiệt đới của Indonesia có các đốm (hoặc “đám mây” theo cách đầy chất thơ văn mà chúng được gọi) nhỏ hơn so với các loài báo gấm khác, với bộ lông sẫm màu hơn một chút và có hai đường vằn so với “hai đường vằn không hoàn chỉnh” trên lưng của chúng.

B   Tuy nhiên, không có con thú nào chưa biết trước đây đột nhiên nhảy ra từ khu rừng. Thay vào đó, một số nhà khoa học đã đề xuất thay đổi hệ thống kiểm kê phân loại chính thức của báo gấm. Trước đây có bốn phân loài phụ thì bây giờ có thể sẽ chỉ còn hai. Kết quả phân tích di truyền và kiểm tra trực quan lớp phủ các mẫu vật trong bảo tàng được công bố trên tạp chí Current Biology đã không tìm thấy sự khác biệt thích đáng giữa ba phân loài được mô tả cách đây 50 năm từ lục địa châu Á, đảo Hải Nam và Đài Loan. Các tác giả cho biết, 5.000-11.000 con báo gấm ở Borneo, 3.000-7.000 con ở Sumatra và số ít còn lại trên các đảo Batu gần đó có thể khẳng định sự khác biệt rõ ràng hơn với tư cách là một loài.

C    Ý nghĩa thực sự của điều này còn khá mơ hồ và việc liệu nó có quan trọng về mặt khoa học hay không vẫn làm dấy lên những nghi ngờ. Dù trong trường hợp nào, các nhà sinh vật học vẫn không thống nhất loài và phân loài là gì. Sinh vật được đặt tên đầu tiên và thứ hai trong tiếng Latinh (tương ứng với một giống và loài) theo quy ước của Carl von Linné, người được sinh ra vào tháng năm 300 năm trước. Nhưng Linneaus, cái tên mà mọi người thường biết đến khi nhắc tới ông, cho rằng các loài là những thực thể hoàn toàn tách biệt do Chúa tạo ra. Học thuyết của Darwin coi chúng là những thứ có thể biến đổi được, được sinh ra một cách từ từ theo thời gian bởi quá trình chọn lọc tự nhiên. Vì vậy, việc xác định thời điểm có đủ biến thể đã tiến hóa phù hợp để tạo ra một danh mục mới phần lớn là vấn đề mang tính cảm quan.

D    Lấy kiến và bướm làm ví dụ. Các chuyên gia về kiến gần đây đã tiến hành một cuộc chiến chống lại tất cả các dạng chia nhỏ các loài. Mặt khác, các nhà nghiên cứu sâu bướm bám vào những cái tên thứ hai dạng âm đôi thừa hưởng theo truyền thống thế kỷ 19 của họ, và chia ra nhiều phân lớp bản địa trong các loài được tìm thấy trên các khu vực rộng lớn. Vì vậy, sẽ là vô ích – nếu một người có chiều hướng như vậy – khi cố gắng so sánh sự đa dạng của quần thể kiến và bướm.

E    Cách truyền thống để giải quyết vấn đề là gọi một loài theo tên của tất cả các thành viên trong một nhóm có chung kiểu gene. Chúng có thể giao phối lẫn nhau và sinh ra những đứa con có khả năng sinh sản. Liệu khả năng những con báo gấm Indonesia có thể tạo ra đàn con với những con sống trong lục địa hay không vẫn chưa được biết rõ nhưng dường như điều đó có thể xảy ra. Thay vào đó, tuyên bố được đưa ra trong tuần này là tính di truyền và những khác biệt nhỏ về kiểu dáng bộ lông là đủ để giải thích cho việc đổi tên báo gấm theo hai dạng quan trọng. Về mặt di truyền, điều đó hợp lý nếu nhiều biến thể DNA có sự liên quan hoàn hảo giữa các thành viên của hai nhóm. Các tác giả đã tìm thấy một số mối tương quan, nhưng họ chỉ tìm kiếm nó ở ba loài động vật tại Indonesia. Thống kê ở quy mô lớn hơn sẽ khó hơn.

F     Một điều rất dễ hiểu: các nhà bảo tồn đang cố gắng ngăn chặn việc phá hủy môi trường sống của báo gấm ở Borneo và Sumatra coi việc công bố một loài mèo lớn mới là một cách để thu hút công chúng và ảnh hưởng chính trị. Nâng cấp phân loài lên thành loài là một chiến lược mà James Mallet, thuộc Đại học College London, thích gọi với cái tên là lạm phát loài. Đó là một sản phẩm phụ phổ biến của phân tích di truyền, có thể tiết lộ sự khác biệt giữa các quần thể mà mắt thường không thể nhận ra. Tạo ra các danh mục di truyền chi tiết hơn bao giờ hết có nghĩa là tạo ra các quần thể nhỏ hơn và ngày càng bị thu hẹp của nhiều loài hơn. Rắc rối là nó tạo ra nguy cơ làm giảm giá trị tầm quan trọng của thuật ngữ “loài”.

G     Vấn đề định nghĩa lại các loài theo di truyền là tạo ra sự lộn xộn về phân loại, một khó khăn nghiêm trọng tiềm ẩn đối với các nhà bảo tồn và những người khác. Kiến nghị bổ sung gấu Bắc Cực vào danh sách các loài động vật được bảo vệ theo Đạo luật về các loài nguy cấp của Mỹ gần đây là một ví dụ. Điều đó nhìn qua thì có vẻ tốt. Tuy nhiên, nghiên cứu về di truyền học tiết lộ rằng gấu Bắc Cực có quan hệ gần gũi với một số loài gấu nâu hơn là giữa một số loài gấu nâu với nhau. Nếu xem xét các gene thì có vẻ như gấu Bắc Cực sẽ không được coi là một loài theo đúng nghĩa của nó (và do đó có thể không được nhận sự bảo vệ dành cho loài) mà nên được định danh là một phân loài của gấu nâu.

Câu hỏi 5-8: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng KHÔNG QUÁ HAI TỪ trong bài đọc cho mỗi khoảng trống.

Rất khó để quyết định chính xác khi nào có đủ 5 ……..……… để nói rằng một động vật là một loài mới.

So sánh số lượng loài kiến và loài bướm là 6 …………………… …

Nói chung, các động vật cùng loài có thể tạo ra 7 …………………. cùng nhau.

Một số nhà khoa học cho rằng di truyền đã dẫn đến 8 ………… .. hơn là thực sự phát hiện ra các loài mới.

Câu hỏi 9-13: TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN

9. Các loài báo mới khác nhau có thể xuất hiện theo hai cách.

10. Chủ nghĩa Darwin đã tạo ra một vấn đề về cách định nghĩa các loài.

11. Các nhà nghiên cứu sâu bướm nghiên cứu về kiến.

12. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu thêm về báo gấm ở Indonesia.

13. Người viết tin rằng gấu Bắc Cực không phải là một loài theo đúng nghĩa của nó.