THE TRUTH ABOUT LYING

THE TRUTH ABOUT LYING
THE TRUTH ABOUT LYING
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

The truth about lying

Over the years Richard Wiseman has tried to unravel the truth about deception – investigating the signs that give away a liar.

A       In the 1970s, as part of a large-scale research programme exploring the area of Interspecies communication, Dr Francine Patterson from Stanford University attempted to teach two lowland gorillas called Michael and Koko a simplified version of Sign Language. According to Patterson, the great apes were capable of holding meaningful conversations, and could even reflect upon profound topics, such as love and death. During the project, their trainers believe they uncovered instances where the two gorillas’ linguistic skills seemed to provide reliable evidence of intentional deceit. In one example, Koko broke a toy cat, and then signed to indicate that the breakage had been caused by one of her trainers.

In another episode, Michael ripped a jacket belonging to a trainer and, when asked who was responsible for the incident, signed ‘Koko’. When the trainer expressed some scepticism, Michael appeared to change his mind, and indicated that Dr Patterson was actually responsible, before finally confessing.

B          Other researchers have explored the development of deception in children. Some of the most interesting experiments have involved asking youngsters not to take a peek at their favourite toys. During these studies, a child is led into a laboratory and asked to face one of the walls. The experimenter then explains that he is going to set up an elaborate toy a few feet behind them. After setting up the toy, the experimenter says that he has to leave the laboratory, and asks the child not to turn around and peek at the toy. The child is secretly filmed by hidden cameras for a few minutes, and then the experimenter returns and asks them whether they peeked. Almost all three-year-olds do, and then half of them lie about it to the experimenter. By the time the children have reached the age of five, all of them peek and all of them lie. The results provide compelling evidence that lying starts to emerge the moment we learn to speak.

C         So what are the tell-tale signs that give away a lie? In 1994, the psychologist Richard Wiseman devised a large-scale experiment on a TV programme called Tomorrow’s World. As part of the experiment, viewers watched two interviews in which Wiseman asked a presenter in front of the cameras to describe his favourite film. In one interview, the presenter picked Some Like It Hot and he told the truth; in the other interview, he picked Gone with the Wind and lied. The viewers were then invited to make a choice – to telephone in to say which film he was lying about. More than 30,000 calls were received, but viewers were unable to tell the difference and the vote was a 50/50 split. In similar experiments, the results have been remarkably consistent – when it comes to lie detection, people might as well simply toss a coin. It doesn’t matter if you are male or female, young or old; very few people are able to detect deception.

D          Why is this? Professor Charles Bond from the Texas Christian University has conducted surveys into the sorts of behaviour people associate with lying. He has interviewed thousands of people from more than 60 countries, asking them to describe how they set about telling whether someone is lying. People’s answers are remarkably consistent. Almost everyone thinks liars tend to avert their gaze, nervously wave their hands around and shift about in their seats. There is, however, one small problem. Researchers have spent hour upon hour carefully comparing films of liars and truth-tellers. The results are clear. Liars do not necessarily look away from you; they do not appear nervous and move their hands around or shift about in their seats. People fail to detect lies because they are basing their opinions on behaviours that are not actually associated with deception.

E      So what are we missing? It is obvious that

...

Sự thật về nói dối

Trong nhiều năm, Richard Wiseman đã cố gắng làm sáng tỏ sự thật về sự lừa dối thông qua điều tra các dấu hiệu nhận biết người nói dối.

AVào những năm 1970, một thành viên của chương trình nghiên cứu quy mô lớn nhằm khám phá khía cạnh giao tiếp giữa các giống loài khác nhau, Tiến sĩ Francine Patterson từ Đại học Stanford đã cố gắng dạy cho hai chú khỉ đột vùng thấp tên là Michael và Koko một phiên bản Ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Theo Patterson, những con vượn lớn có khả năng tổ chức các cuộc hội thoại có ý nghĩa, và thậm chí có thể phản ánh những chủ đề sâu sắc, chẳng hạn như tình yêu và cái chết. Trong suốt dự án, các huấn luyện viên của chúng tin rằng họ đã phát hiện ra những tình huống mà kỹ năng ngôn ngữ của hai con khỉ đột dường như cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về hành vi lừa dối có chủ đích. Ví dụ, Koko đã làm hỏng một con mèo đồ chơi, và sau đó ra dấu để chỉ rằng việc làm hỏng món đồ là do một trong những người huấn luyện của nó gây ra.

Trong một lần khác, Michael đã xé toạc chiếc áo khoác của một huấn luyện viên và khi được hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho vụ việc, nó đã ra dấu “Koko”. Khi người huấn luyện bày tỏ sự hoài nghi, Michael dường như thay đổi suy nghĩ và chỉ ra rằng chính Tiến sĩ Patterson thực sự phải chịu trách nhiệm, trước khi nó thú tội sau đó.

BCác nhà nghiên cứu khác đã khám phá sự phát triển của sự lừa dối ở trẻ em. Một số thí nghiệm thú vị nhất liên quan đến việc yêu cầu trẻ không nhìn trộm đồ chơi yêu thích của chúng. Trong những nghiên cứu này, một đứa trẻ được dẫn vào một phòng thí nghiệm và được yêu cầu quay mặt vào một trong những bức tường. Sau đó, người thử nghiệm giải thích rằng anh ta sẽ đặt một món đồ chơi phức tạp ở phía sau họ vài bước chân. Sau khi đặt món đồ chơi, người thực nghiệm nói rằng anh ta phải rời khỏi phòng thí nghiệm, và yêu cầu đứa trẻ không quay lại nhìn trộm đồ chơi. Đứa trẻ bị camera ẩn quay lén trong vài phút, sau đó người thử nghiệm quay lại và hỏi đứa trẻ có nhìn trộm hay không. Hầu như tất cả trẻ ba tuổi đều nhìn trộm, và sau đó một nửa trong số chúng nói dối về điều này với người thử nghiệm. Đến khi bọn trẻ lên năm tuổi, bé nào cũng nhìn trộm và bé nào cũng nói dối. Kết quả này cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng nói dối bắt đầu xuất hiện ngay khi chúng ta học nói.

CVậy những dấu hiệu nhận biết một lời nói dối là gì? Năm 1994, nhà tâm lý học Richard Wiseman đã nghĩ ra một thí nghiệm quy mô lớn trên một chương trình truyền hình có tên Thế giới ngày mai. Là một phần của thử nghiệm, người xem đã xem hai cuộc phỏng vấn, trong đó Wiseman yêu cầu một người thuyết trình trước máy quay mô tả bộ phim yêu thích của anh ấy. Trong một cuộc phỏng vấn, người thuyết trình đã chọn Some Like It Hot, một câu trả lời thật; trong cuộc phỏng vấn khác, anh ấy đã nói dối và chọn Gone with the Wind. Sau đó, người xem được mời đưa ra lựa chọn – gọi điện thoại để nói rằng anh ta đang nói dối về bộ phim nào. Hơn 30.000 cuộc gọi đã được nhận, nhưng người xem không thể phân biệt được sự khác biệt và tỷ lệ chia đều 50/50. Trong các thí nghiệm tương tự, các kết quả đã rất nhất quán – khi nói đến việc phát hiện nói dối, mọi người có lẽ chỉ có thể tung đồng xu. Không quan trọng bạn là nam hay nữ, già hay trẻ; rất ít người có thể phát hiện ra sự lừa dối.

DTại sao lại như vậy? Giáo sư Charles Bond từ Đại học Cơ đốc giáo Texas đã thực hiện các cuộc khảo sát về các loại hành vi liên quan đến việc nói dối của con người. Ông đã phỏng vấn hàng nghìn người từ hơn 60 quốc gia, yêu cầu họ mô tả cách xác định liệu ai đó đang nói dối. Câu trả lời của mọi người rất nhất quán. Hầu hết mọi người đều cho rằng những người nói dối có xu hướng nhìn đi chỗ khác, quơ tay một cách lo lắng và cọ ngoạy người khi đang ngồi. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ. Các nhà nghiên cứu đã dành hàng giờ đồng hồ để so sánh cẩn thận các cuốn phim về những người nói dối và những người nói thật. Kết quả là rõ ràng. Những người nói dối không nhất thiết phải rời mắt khỏi bạn; họ không tỏ ra lo lắng và không di

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)