THEORY OR PRACTICE? -WHAT IS THE POINT OF RESEATCH CARRIED OUT BY BIZ SCHOOL?

THEORY OR PRACTICE? -WHAT IS THE POINT OF RESEATCH CARRIED OUT BY BIZ SCHOOL?
THEORY OR PRACTICE? -WHAT IS THE POINT OF RESEATCH CARRIED OUT BY BIZ SCHOOL?
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

Theory or Practice? —What is the point of research carried out by biz schools?

Students go to universities and other academic institutions to prepare for their future. We pay tuition and struggle through classes in the hopes that we can find a fulfilling and exciting career. But the choice of your university has a large influence on your future. How can you know which university will prepare you the best for your future? Like other academic institutions, business schools are judged by the quality of the research carried out by their faculties. Professors must both teach students and also produce original research in their own field. The quality of this research is assessed by academic publications. At the same time, universities have another responsibility to equip their students for the real world, however that is defined. Most students learning from professors will not go into academics themselves—so how do academics best prepare them for their future careers, whatever that may be? Whether academic research actually produces anything that is useful to the practice of business, or even whether it is its job to do so, are questions that can provoke vigorous arguments on campus.

The debate, which first flared during the 1950s, was reignited in August, when AACSB International. the most widely recognised global accrediting agency for business schools, announced it would consider changing the way it evaluates research. The news followed rather damning criticism in 2002 from Jeffrey Pfefler. a Stanford professor, and Christina Fong of Washington University, which questioned whether business education in its current guise was sustainable. The study found that traditional modes of academia were not adequately preparing students for the kind of careers they faced in current times. The most controversial recommendation in AACSB’s draft report (which was sent round to administrators for their comment) is that the schools should be required to demonstrate the value of their faculties’ research not simply by listing its citations in journals, but by demonstrating the impact it has in the professional world. New qualifiers, such as average incomes, student placement in top firms and business collaborations would now be considered just as important as academic publications.

AACSB justifies its stance by saying that it wants schools and faculty to play to their strengths, whether they be in pedagogy, in the research of practical applications, or in scholarly endeavor. Traditionally, universities operate in a pyramid structure. Everyone enters and stays in an attempt to be successful in their academic field. A psychology professor must publish competitive research in the top neuroscience journals. A Cultural Studies professor must send graduate students on new field research expeditions to be taken seriously. This research is the core of a university’s output. And research of any kind is expensive—AACSB points out that business schools in America alone spend more than $320m a year on it. So it seems legitimate to ask for,’what purpose it is undertaken?

If a school chose to specialise in professional outputs rather than academic outputs, it could use such a large sum of money and redirect it into more fruitful programs. For example, if a business school wanted a larger presence of employees at top financial firms, this money may be better spent on a career center which focuses on building the skills of students, rather than paying for more high-level research to be done through the effort of faculty. A change in evaluation could also open the door to inviting more professionals from different fields to teach as adjuncts. Students could take accredited courses from people who are currently working in their dream field. The AACSB insists that universities answer the question as to why research is the most critical component of traditional education.

On one level, the question is simple to answer. Research in business schools, as anywhere else,

...

Lý thuyết hay Thực hành? — Mục đích của nghiên cứu được thực hiện bởi các trường đại học chuyên ngành kinh doanh là gì?

Sinh viên học tại các trường đại học và các tổ chức học thuật khác để chuẩn bị cho tương lai của họ. Chúng ta trả học phí và đánh vật qua các lớp học với hy vọng sẽ có thể tìm được một nghề nghiệp ưng ý và thú vị. Tuy nhiên sự lựa chọn trường đại học có ảnh hưởng lớn đến tương lai của bạn. Làm thế nào để có thể biết trước trường đại học nào sẽ chuẩn bị cho bạn những điều tốt nhất cho tương lai? Giống như các tổ chức học thuật khác, các trường đào tạo kinh doanh được đánh giá bởi chất lượng các nghiên cứu được tiến hành bởi các giảng viên của họ. Các giáo sư vừa phải giảng dạy cho sinh viên, đồng thời tạo ra những nghiên cứu khởi đầu trong lĩnh vực của họ. Chất lượng của nghiên cứu này được đánh giá bằng các xuất bản học thuật. Trong khi đó, các trường đại học có một trách nhiệm khác là trang bị cho sinh viên của họ về thế giới thực, tuy nhiên đó là về mặt định nghĩa. Hầu hết sinh viên theo học từ các giáo sư sẽ không tham gia vào lĩnh vực học thuật — vì vậy, làm thế nào để các tổ chức học thuật chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp tương lai của sinh viên, dù bất kể lĩnh vực đó sẽ là gì? Liệu nghiên cứu học thuật có thực sự tạo ra bất cứ điều gì hữu ích cho hoạt động kinh doanh hay thậm chí đó có phải là nhiệm vụ của nó không, là những câu hỏi có thể gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi trong khuôn viên trường.

Cuộc tranh luận lần đầu bùng nổ trong những năm 1950, được thắp lại vào tháng 8, khi AACSB International, cơ quan kiểm định toàn cầu dành cho các trường kinh doanh được công nhận rộng rãi nhất, đã ra thông báo sẽ xem xét thay đổi phương pháp đánh giá nghiên cứu. Tin tức này được tiếp nối với những lời bình phẩm chỉ trích vào năm 2002 từ Jeffrey Pfefler, một giáo sư đại học Stanford, và Christina Fong của đại học Washington, người đã đặt câu hỏi liệu giáo dục cho kinh doanh thương mại dưới lớp vỏ bọc hiện tại có bền vững hay không. Nghiên cứu cho thấy rằng các phương pháp truyền thống của giới học viện không thể chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên về các loại nghề nghiệp mà họ phải đối mặt trong thời đại hiện nay. Khuyến nghị gây tranh cãi nhất trong báo cáo dự thảo của AACSB (đã được gửi đến các nhà quản lý để xin ý kiến) là các trường phải được yêu cầu chứng minh giá trị nghiên cứu từ các giảng viên của họ không chỉ đơn giản bằng cách liệt kê các trích dẫn của chúng từ các tạp chí, mà phải chứng minh tác động chúng tạo ra trong giới chuyên môn. Các tiêu chí mới, chẳng hạn như thu nhập trung bình, số sinh viên vào làm việc tại các công ty top đầu và cộng tác kinh doanh giờ đây sẽ được coi là quan trọng tương đương các ấn phẩm học thuật.

AACSB bảo vệ cho lập trường của mình rằng họ muốn các trường học và giảng viên phát huy thế mạnh của họ, cho dù đó là trong ngành sư phạm, trong nghiên cứu ứng dụng thực tế hay trong các nỗ lực tìm tòi chuyên sâu. Theo truyền thống, các trường đại học vận hành theo cấu trúc kim tự tháp. Mọi người gia nhập và trụ lại bằng nỗ lực để đạt được thành công trong lĩnh vực chuyên ngành của họ. Một giáo sư tâm lý học phải công bố nghiên cứu có tính cạnh tranh trên các tạp chí khoa học thần kinh hàng đầu. Một giáo sư nghiên cứu văn hóa phải đưa các nghiên cứu sinh tới các cuộc hành trình nghiên cứu lĩnh vực mới để được đánh giá nghiêm túc. Nghiên cứu này là nòng cốt cho đầu ra của một trường đại học. Và bất cứ loại hình nghiên cứu nào cũng đều tốn kém — AACSB chỉ ra rằng chỉ riêng các trường đại học kinh doanh ở Mỹ đã chi tới hơn 320 triệu đô la mỗi năm vào đó. Vì vậy, có lẽ hợp lý khi đặt ra câu hỏi, ‘chúng được thực hiện với mục đích gì?

Nếu một trường lựa chọn chuyên về đầu ra mang tính nghề nghiệp hơn là tính học thuật, trường đó có thể sử dụng một số tiền lớn như vậy và chuyển hướng sang các chương trình hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu một trường kinh doanh muốn có sự hiện diện của họ nhiều hơn với vai trò nhân viên tại các công ty tài chính hàng đầu, số tiền này có thể được chi tiêu hiệu quả

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)