REDUCING ELECTRICITY CONSUMPTION ON THE ISLE OF EIGG

REDUCING ELECTRICITY CONSUMPTION ON THE ISLE OF EIGG
REDUCING ELECTRICITY CONSUMPTION ON THE ISLE OF EIGG
  • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
    Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
  • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
  • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
  • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
  • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

 

Background

The Isle of Eigg is situated off the West Coast of Scotland, and is reached by ferry from the mainland. For the island community of about a hundred residents, it has always been expensive to import products, materials and skilled labour from the mainland, and this has encouraged a culture of self-sufficiency and careful use of resources. Today, although the island now has most modern conveniences, CO2 emissions per household are 20 percent lower than the UK average, and electricity use is 50 percent lower.

When Eigg designed its electricity grid, which was switched on in February 2008, it quickly became apparent that in order to keep the capital building costs down, it would be necessary to manage demand. This would also allow the island to generate most of its electricity from renewable sources, mainly water, wind and solar power. This goal was overseen by the Eigg Heritage Trust (EHT).

The technology

Eigg manages electricity demand mainly by capping the instantaneous power that can be used to five kilowatts (kW) for a household and ten kW for a business. If usage goes over the limit, the electricity supply is cut off and the maintenance team must be called to come and switch it back on again. All households and businesses have energy monitors, which display current and cumulative electricity usage, and sound an alarm when consumption reaches a user-defined level, usually set a few hundred watts below the actual limit. The result is that Eigg residents have a keen sense of how much power different electrical appliances use, and are careful to minimise energy consumption.

Demand is also managed by warning the entire island when renewable energy generation is lower than demand, and diesel generators are operating to back it up – a so-called ‘red light day’, as opposed to ‘green light days’ when there is sufficient renewable energy. Residents then take steps to temporarily reduce electricity demand further still, or postpone demand until renewable energy generation has increased.

Energy use on the island has also been reduced through improved wall and loft insulation in homes, new boilers, solar water heating, car­sharing and various small, energy-saving measures in households. New energy supplies are being developed, including sustainably harvested forests to supply wood for heating.

Eigg Heritage Trust has installed insulation in all of its own properties at no cost to the tenants, while private properties have paid for their own insulation to be installed. The same applies for installations of solar water heating, although not all Trust properties have received this as yet. The Trust also operates a Green Grants scheme, where residents can claim 50 percent of the cost of equipment to reduce carbon emissions, up to a limit of £300. Purchases included bikes, solar water heating, secondary glazing, thicker curtains, and greenhouses to grow food locally, rather than importing it.

Environmental benefits

Prior to the installation of the new electricity grid and renewable energy generation, most households on Eigg used-diesel generators to supply electricity, resulting in significant carbon emissions. Homes were also poorly insulated and had old, inefficient oil-burning boilers, or used coal for heating.

The work by the Eigg Heritage Trust to reduce energy use has resulted in significant reductions in carbon emissions from the island’s households and businesses. The average annual electricity use per household is just 2,160 kilowatt hours (kWh), compared to a UK average in 2008 of 4,198 kWh. Domestic carbon emissions have fallen by 47 percent, from 8.4 to 4.45 tonnes per year. This compares to average UK household emissions of 5.5 to 6 tonnes per year. The emissions should fall even further over the next few years as the supply of wood for heating increases.

Social benefits

The completion of Eigg’s electricity grid has made a significant difference to the island’s

...

Giảm tiêu thụ điện trên Đảo Eigg

Bối cảnh

Đảo Eigg nằm ngoài khơi Bờ biển phía Tây Scotland, từ đất liền, có thể dùng phà để đến đảo. Với cộng đồng khoảng một trăm cư dân trên đảo, việc nhập khẩu các sản phẩm, nguyên vật liệu và lao động có tay nghề cao từ đất liền thì luôn đắt đỏ, và điều này đã khuyến khích một nền văn hóa tự cung tự cấp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Ngày nay, mặc dù hòn đảo đã có hầu hết các tiện nghi hiện đại, nhưng lượng khí CO2 thải ra trên mỗi hộ gia đình thấp hơn 20% so với mức trung bình của Vương quốc Anh và lượng sử dụng điện thấp hơn 50%.

Khi Eigg thiết kế lưới điện và đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2008, họ đã nhanh chóng nhận thấy rằng để giảm chi phí xây dựng cơ bản, điều cần thiết là phải quản lý nhu cầu. Điều này cũng sẽ cho phép hòn đảo tạo ra hầu hết điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, chủ yếu là nước, gió và năng lượng mặt trời. Mục tiêu này được giám sát bởi Eigg Heritage Trust (EHT).

Công nghệ

Eigg quản lý nhu cầu điện chủ yếu bằng cách giới hạn công suất tức thời có thể sử dụng thành 5 kilowatt (kW) cho một hộ gia đình và 10 kW cho một doanh nghiệp. Nếu việc sử dụng điện vượt quá giới hạn, nguồn cung cấp điện sẽ bị cắt và phải gọi đội bảo trì đến để khởi động lại. Tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp đều có máy kiểm tra lượng điện, hiển thị mức sử dụng điện hiện tại và tích lũy, và chúng sẽ phát ra âm thanh báo động khi lượng tiêu thụ đạt đến mức do người dùng định trước, thường sẽ được đặt thấp hơn vài trăm watt so với giới hạn thực tế. Kết quả là cư dân Eigg có ý thức sâu sắc về việc sử dụng bao nhiêu năng lượng cho các thiết bị điện khác nhau và rất cẩn trọng để giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng.

Nhu cầu cũng được quản lý bằng cách cảnh báo toàn bộ hòn đảo khi việc sản xuất năng lượng tái tạo thấp hơn nhu cầu cần thiết và các máy phát điện diesel đang phải hoạt động để hỗ trợ nó – điều này được gọi là ‘ngày đèn đỏ’, trái ngược với ‘ngày đèn xanh’ là khi có đủ năng lượng tái tạo. Người dân sau đó sẽ thực hiện các bước để tạm thời giảm nhu cầu sử dụng điện, hoặc ngưng sử dụng cho đến khi việc sản xuất năng lượng tái tạo tăng lên.

Việc sử dụng năng lượng trên đảo cũng đã được giảm thiểu thông qua việc cải thiện tường và cách nhiệt bằng gác xếp trong nhà, nồi hơi công nghiệp, đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, đi chung xe và các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác trong các hộ gia đình. Các nguồn cung cấp năng lượng mới cũng đang được phát triển, bao gồm cả rừng được thu hoạch bền vững để cung cấp gỗ dùng cho sưởi ấm.

Eigg Heritage Trust đã lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho toàn bộ nhà cửa của họ và miễn phí chúng cho người thuê nhà, trong khi tư nhân phải trả tiền để lắp đặt vật liệu cách nhiệt của họ. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, mặc dù không phải tất cả các tài sản Trust được lắp đặt hệ thống này. Trust cũng vận hành một chương trình Tài trợ Xanh, nơi cư dân có thể yêu cầu giảm 50% chi phí thiết bị để giảm lượng khí thải carbon, lên đến 300 bảng. Bao gồm chi phí cho xe đạp, nước nóng năng lượng mặt trời, kính thứ cấp, rèm cửa dày hơn và nhà kính để trồng thực phẩm tại địa phương, thay vì nhập khẩu.

Lợi ích môi trường

Trước khi lắp đặt lưới điện mới và sản xuất năng lượng tái tạo, hầu hết các hộ gia đình trên Eigg đã sử dụng máy phát điện diesel để cung cấp điện, dẫn đến lượng khí thải carbon đáng kể. Nhà cửa cũng được cách nhiệt kém và đồ đun nước cũ, không hiệu quả, hay sử dụng than để sưởi ấm.

Việc giảm lượng tiêu thụ năng lượng của Eigg Heritage Trust đã dẫn đến việc giảm đáng kể lượng khí thải carbon từ các hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo. Mức sử dụng điện trung bình hàng năm cho mỗi hộ gia đình chỉ 2.160 kilowatt trên giờ (kWh), so với con số trung bình ở Vương quốc Anh năm 2008 là 4.198 kWh. Lượng khí thải carbon trong nước đã giảm 47%, từ 8,4 tấn xuống còn 4,45 tấn mỗi năm, so với lượng khí thải trung bình của 1 hộ gia đình ở Anh là từ 5,5 đến 6 tấn mỗi năm. Lượng khí thải sẽ giảm hơn nữa trong vài

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)