REVIEW OF RESEARCH ON THE EFFECTS OF FOOD PROMOTION TO CHILDREN

REVIEW OF RESEARCH ON THE EFFECTS OF FOOD PROMOTION TO CHILDREN
REVIEW OF RESEARCH ON THE EFFECTS OF FOOD PROMOTION TO CHILDREN
 • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
  Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
 • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
 • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
 • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Xem trước mẫu

REVIEW OF RESEARCH ON THE EFFECTS OF FOOD PROMOTION TO CHILDREN

This review was commissioned by the Food Standards Agency to examine the current research evidence on:

 • the extent and nature of food promotion to children
 • the effect, if any, that this promotion has on their food knowledge, preferences and behaviour.

A   Children’s food promotion is dominated by television advertising, and the great majority of this promotes the so-called ‘Big Four’ of pre-sugared breakfast cereals, soft-drinks, confectionary and savoury snacks. In the last ten years advertising for fast food outlets has rapidly increased. There is some evidence that the dominance of television has recently begun to wane. The importance of strong, global branding reinforces a need for multi-faceted communications combining television with merchandising, ‘tie-ins’ and point of sale activity. The advertised diet contrasts sharply with that recommended by public health advisors, and themes of fun and fantasy or taste, rather than health and nutrition, are used to promote it to children. Meanwhile, the recommended diet gets little promotional support.

B   There is plenty of evidence that children notice and enjoy food promotion. However, establishing whether this actually influences them is a complex problem. The review tackled it by looking at studies that had examined possible effects on what children know about food, their food preferences, their actual food behaviour (both buying and eating), and their health outcomes (eg. obesity or cholesterol levels). The majority of studies examined food advertising, but a few examined other forms of food promotion. In terms of nutritional knowledge, food advertising seems to have little influence on children’s general perceptions of what constitutes a healthy diet, but, in certain contexts, it does have an effect on more specific types of nutritional knowledge. For example, seeing soft drink and cereal adverts reduced primary aged children’s ability to determine correctly whether or not certain products contained real fruit.

C   The review also found evidence that food promotion influences children’s food preferences and their purchase behaviour. A study of primary school children, for instance, found that exposure to advertising influenced which foods they claimed to like; and another showed that labelling and signage on a vending machine had an effect on what was bought by secondary school pupils. A number of studies have also shown that food advertising can influence what children eat. One, for example, showed that advertising influenced a primary class’s choice of daily snack at playtime.

D   The next step, of trying to establish whether or not a link exists between food promotion and diet or obesity, is extremely difficult as it requires research to be done in real world settings. A number of studies have attempted this by using amount of television viewing as a proxy for exposure to television advertising. They have established a clear link between television viewing and diet, obesity, and cholesterol levels. It is impossible to say, however, whether this effect is caused by the advertising, the sedentary nature of television viewing or snacking that might take place whilst viewing. One study resolved this problem by taking a detailed diary of children’s viewing habits. This showed that the more food adverts they saw, the more snacks and calories they consumed.

E   Thus the literature does suggest food promotion is influencing children’s diet in a number of ways. This does not amount to proof; as noted above with this kind of research, incontrovertible proof simply isn’t attainable. Nor do all studies point to this conclusion; several have not found an effect. In addition, very few studies have attempted to measure how strong these effects are relative to other factors influencing children’s food choices. Nonetheless, many studies have found clear effects and they have used sophisticated methodologies that make it

...

ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 

ĐỐI VỚI TRẺ EM

Đánh giá này do Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm ủy quyền để xem xét các bằng chứng nghiên cứu hiện tại về:

 • phạm vi và bản chất của việc quảng cáo thực phẩm cho trẻ em
 • ảnh hưởng, nếu có, mà chương trình quảng cáo này tác động đối với kiến ​​thức, sở thích và hành vi ăn uống của trẻ em.

A    Quảng cáo thực phẩm dành cho trẻ em bị chi phối bởi quảng cáo trên truyền hình và phần lớn chúng quảng bá cho cái gọi là ‘Big Four’ gồm ngũ cốc ăn sáng có đường, nước ngọt, bánh kẹo và đồ ăn nhẹ có vị mặn. Trong mười năm qua, quảng cáo cho các cửa hàng thức ăn nhanh đã tăng lên nhanh chóng. Có một số bằng chứng cho thấy sự thống trị của truyền hình gần đây đã bắt đầu suy yếu. Tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu toàn cầu mạnh mẽ đã làm tăng thêm nhu cầu về truyền thông đa phương diện kết hợp truyền hình với hoạt động buôn bán, “kết nối” và điểm bán hàng. Chế độ ăn uống được quảng cáo hoàn toàn trái ngược với chế độ được khuyến nghị bởi các cố vấn sức khỏe cộng đồng và có các giao diện vui nhộn và kỳ ảo hoặc đầy hương vị, thay vì sức khỏe và dinh dưỡng, đã được sử dụng để quảng bá đến trẻ em. Trong khi đó, chế độ ăn được khuyến nghị nhận được rất ít sự ủng hộ.

B    Có rất nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em để ý và thích quảng cáo thực phẩm. Tuy nhiên, việc xác minh xem điều này có thực sự ảnh hưởng đến chúng hay không là một vấn đề phức tạp. Đánh giá đã giải quyết vấn đề này bằng cách xem xét các nghiên cứu khảo sát các tác động có thể có đối với những gì trẻ biết về thực phẩm, sở thích và hành vi ăn uống thực sự (cả mua và ăn) và kết quả sức khỏe của chúng (ví dụ: béo phì hoặc mức cholesterol). Phần lớn các nghiên cứu khảo sát quảng cáo thực phẩm, nhưng một số ít khảo sát các hình thức khuyến khích thực phẩm khác. Về kiến thức dinh dưỡng, quảng cáo thực phẩm dường như có ít ảnh hưởng đến nhận thức chung của trẻ em về những gì tạo nên một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng, trong một số bối cảnh nhất định, quảng cáo thực phẩm có ảnh hưởng đến các loại kiến thức dinh dưỡng cụ thể hơn. Ví dụ: việc xem quảng cáo nước ngọt và ngũ cốc làm giảm khả năng của trẻ em ở độ tuổi tiểu học trong việc xác định chính xác liệu một số sản phẩm có chứa trái cây thật hay không. 

C    Đánh giá cũng tìm được bằng chứng cho thấy quảng cáo thực phẩm ảnh hưởng đến sở thích ăn uống của trẻ em và hành vi mua hàng của chúng. Ví dụ, một nghiên cứu về trẻ em tiểu học cho thấy rằng việc tiếp xúc với quảng cáo ảnh hưởng đến loại thực phẩm mà trẻ em tuyên bố là chúng thích; và một nghiên cứu khác cho thấy việc dán nhãn và chỉ dẫn trên máy bán hàng tự động có ảnh hưởng đến những món học sinh trung học mua. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quảng cáo thực phẩm có thể ảnh hưởng đến những gì trẻ ăn. Ví dụ, một trong số đó cho thấy rằng quảng cáo đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn ăn vặt hàng ngày vào giờ ra chơi của một lớp tiểu học.

D    Bước tiếp theo, cố gắng xác minh xem có tồn tại mối liên hệ giữa quảng cáo thực phẩm và chế độ ăn hoặc béo phì hay không là vô cùng khó khăn vì nó đòi hỏi nghiên cứu được thực hiện trong môi trường thực tế. Một số nghiên cứu đã cố gắng làm điều này bằng cách dùng lượng xem truyền hình làm đại diện cho việc tiếp xúc với quảng cáo truyền hình. Họ đã thiết lập mối liên hệ rõ ràng giữa việc xem tivi và chế độ ăn uống, béo phì và mức cholesterol. Tuy nhiên, không thể nói liệu ảnh hưởng này có phải do quảng cáo gây ra hay không, tính chất ít vận động của việc xem truyền hình hoặc ăn vặt có thể xảy ra trong khi xem. Một nghiên cứu đã giải quyết vấn đề này bằng cách ghi nhật ký chi tiết về thói quen xem của trẻ em. Điều này cho thấy rằng chúng càng xem nhiều quảng cáo thực phẩm, chúng càng tiêu thụ nhiều đồ ăn vặt và calo hơn.

  Vì vậy, các tài liệu chỉ ra rằng quảng cáo thực phẩm đang ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của trẻ em theo một số cách. Điều này không đủ để chứng minh; như đã lưu ý ở trên với loại nghiên cứu này, đơn giản là không thể đạt được bằng chứng hoàn toàn

...

Để xem được đầy đủ nội dung và tải dữ liệu, bạn phải trở thành thành viên của chúng tôi và trả phí cho tài liệu (nếu có)