Money Transfers by Mobile

99,000

Money Transfers by Mobile

99,000

 • Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, chuyển khoản ngân hàng và tiền mặt.
  Chúng tôi sẽ không thu thêm phí cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.
 • Đối với sản phẩm có giá: Sau khi chúng tôi ghi nhận thông tin đã thanh toán sản phẩm của bạn, sản phẩm sẽ được mở khóa và bạn có thể xem trực tiếp và tải tài liệu sản phẩm.
 • Đối với thành viên trả phí: Bạn có thể mua và thanh toán sản phẩm với giá 0đ để tải tài liệu sản phẩm.
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ mở khóa sản phẩm sớm nhất.
 • Nếu bạn gặp vấn đề về sản phẩm của chúng tôi trong thời gian sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sớm nhất nhé.

Nội dung bài viết

Money Transfers by Mobile

A. The ping of a text message has never sounded so sweet. In what is being touted as a world first, Kenya’s biggest mobile operator is allowing subscribers to send cash to other phone users by SMS. Known as M-Pesa, or mobile money, the service is expected to revolutionise banking in a country where more than 80% of people are excluded from the formal financial sector. Apart from transferring cash – a service much in demand among urban Kenyans supporting relatives in rural areas – customers of the Safaricom network will be able to keep up to 50,000 shillings (£370) in a “virtual account” on their handsets.

B.  Developed by Vodafone, which holds a 35% share in Safaricom, M-Pesa was formally launched in Kenya two weeks ago. More than 10,000 people have signed up for the service, with around 8 million shillings transferred so far, mostly in tiny denominations. Safaricom’s executives are confident that growth will be strong in Kenya, and later across Africa. “We are effectively giving people ATM cards without them ever having to open a real bank account,” said Michael Joseph, chief executive of Safaricom, who called the money transfer concept the “next big thing” in mobile telephony.

C.  M-Pesa’s is simple. There is no need for a new handset or SIM card. To send money, you hand over the cash to a registered agent – typically a retailer – who credits your virtual account. You then send between 100 shillings (74p) and 35,000 shillings (£259) via text message to the desired recipient – even someone on a different mobile network – who cashes it at an agent by entering a secret code and showing ID. A commission of up to 170 shillings (£1.25) is paid by the recipient but it compares favourably with fees levied by the major banks, whose services are too expensive for most of the population.

D.  Mobile phone growth in Kenya, as in most of Africa, has been remarkable, even among the rural poor. In June 1999, Kenya had 15,000 mobile subscribers. Today, it has nearly 8 million out of a population of 35 million, and the two operators’ networks are as extensive as the access to banks is limited. Safaricom says it is not so much competing with financial services companies as filling a void. In time, M-Pesa will allow people to borrow and repay money, and make purchases. Companies will be able to pay salaries directly into workers’ phones – something that has already attracted the interest of larger employers, such as the tea companies, whose workers often have to be paid in cash as they do not have bank accounts. There are concerns about security, but Safaricom insists that even if someone’s phone is stolen, the PIN system prevents unauthorised withdrawals. Mr. Joseph said the only danger is sending cash to the wrong mobile number and the recipient redeeming it straight away.

E.  The project is being watched closely by mobile operators around the world as a way of targeting the multibillion pound international cash transfer industry long dominated by companies such as Western Union and Moneygram. Remittances sent from nearly 200 million migrant workers to developing countries totalled £102 billion last year, according to the World Bank. The GSM Association, which represents more than 700 mobile operators worldwide, believes this could quadruple by 2012 if transfers by SMS become the norm. Vodafone has entered a partnership with Citigroup that will soon allow Kenyans in the UK to send money home via text message. The charge for sending £50 is expected to be about £3, less than a third of what some traditional services charge.

Questions 1-4: The text has 5 paragraphs (A – E).  Which paragraph contains each of the following pieces of information?

 1. A possible security problem
 2. The cost of M-Pesa
3. An international service similar to M-Pesa

4. The fact that most Kenyans do not have a bank account

Questions 5-8: Complete the following sentences using NO MORE THAN THREE WORDS from the text for each gap.

Safaricom is the 5………………….. mobile phone company in Kenya.

An M-Pesa account needs to be credited by 6………………………….

7………………………………… companies are particularly interested in using M-Pesa.

Companies like Moneygram and Western Union have 8…………………….. the international money transfer market.

Questions 9-13: TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN

 1. Most Kenyans working in urban areas have relatives in rural areas.
 2. So far, most of the people using M-Pesa have used it to send small amounts of money.
 3. M-Pesa can only be used by people using one phone network.
 4. M-Pesa can be used to buy products and services.
 5. The GSM Association is a consumer organisation.

 

Chuyển tiền bằng điện thoại di động

A Tiếng chuông báo của một tin nhắn văn bản chưa bao giờ lại ngọt ngào dễ chịu đến vậy. Với những gì đang được quảng bá là xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới, nhà khai thác mạng di động lớn nhất của Kenya cho phép các thuê bao gửi tiền mặt cho người dùng điện thoại khác qua SMS. Được biết đến với cái tên M-Pesa, hay chuyển tiền qua điện thoại di động, dịch vụ này được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa lĩnh vực ngân hàng ở quốc gia này, nơi hơn 80% người dân không được tiếp cận với khu vực tài chính chính thức. Ngoài việc chuyển tiền mặt – dịch vụ có nhu cầu lớn được nhiều người Kenya sống ở thành thị sử dụng để hỗ trợ họ hàng của họ tại các vùng nông thôn – khách hàng của mạng Safaricom có thể giữ đến 50.000 shilling (370 bảng) trong một “tài khoản ảo” trên thiết bị cầm tay của họ.

B.  Được phát triển bởi Vodafone, công ty nắm giữ 35% cổ phần tại Safaricom, M-Pesa đã chính thức ra mắt tại Kenya từ 2 tuần trước. Đã có hơn 10.000 người đăng ký dịch vụ, với khoảng 8 triệu shilling được giao dịch, chủ yếu là các khoản tiền nhỏ. Các giám đốc điều hành của Safaricom tin tưởng rằng tốc độ tăng trưởng sẽ mạnh mẽ ở Kenya và sau đó là trên toàn châu Phi. Michael Joseph, giám đốc điều hành của Safaricom, người đã gọi ý tưởng chuyển tiền là “sự đột phá kế tiếp” trên điện thoại di động, cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp thẻ ATM cho mọi người một cách hiệu quả mà không cần họ phải mở tài khoản  ngân hàng thực sự”.

C.  M-Pesa rất đơn giản. Không yêu cầu phải có thiết bị cầm tay hoặc thẻ SIM mới. Để gửi tiền, bạn đưa trực tiếp tiền mặt cho một đại lý đã đăng ký – thường là một nhà bán lẻ – người ghi chép có tài khoản ảo của bạn. Sau đó, bạn gửi tiền ở mức từ 100 shilling (74 bảng) đến 35.000 shilling (259 bảng) qua tin nhắn văn bản đến người nhận – thậm chí là bất kì ai sử dụng mạng di động khác – người nhận rút tiền mặt tại đại lý bằng cách trình ra thẻ căn cước và nhập mã số bí mật để rút tiền. Người nhận sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng có thể lên tới 170 shilling (1,25 bảng) nhưng như vậy vẫn là hợp lý nếu so với mức phí mà các ngân hàng lớn thu, giá các dịch vụ của họ quá đắt đỏ so với phần lớn dân số.

D.  Tăng trưởng điện thoại di động ở Kenya, cũng như ở hầu hết châu Phi, là rất đáng chú ý, ngay cả đối với những người nghèo ở các vùng hẻo lánh. Vào tháng 6 năm 1999, Kenya có chỉ 15.000 thuê bao di động. Hiện tại, con số đã lên tới 8 triệu trong tổng số 35 triệu dân và mạng lưới phủ sóng của hai nhà khai thác rất rộng do khả năng tiếp cận tới các ngân hàng bị hạn chế. Safaricom nói rằng họ không phải cạnh tranh nhiều với các công ty dịch vụ tài chính để lấp đầy các khoảng trống thị trường. Vào thời điểm thích hợp, M-Pesa sẽ cho phép mọi người vay, trả lại tiền và mua hàng. Các công ty sẽ có thể trả lương trực tiếp vào điện thoại của người lao động – điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà tuyển dụng lớn hơn, chẳng hạn như các công ty chè, nơi mà những người lao động thường phải nhận tiền mặt vì họ không có tài khoản ngân hàng. Có những lo ngại về bảo mật, nhưng Safaricom khẳng định rằng ngay cả khi điện thoại của ai đó bị đánh cắp, hệ thống mã PIN sẽ giúp ngăn chặn việc rút tiền trái phép. Ông Joseph cho biết mối nguy hiểm duy nhất là gửi tiền đến nhầm số điện thoại di động và người nhận rút tiền mặt ngay lập tức.

E.  Dự án này đang được các nhà mạng di động trên khắp thế giới theo dõi chặt chẽ như một cách nhắm vào ngành công nghiệp chuyển tiền quốc tế trị giá hàng tỷ bảng Anh, từ lâu đã bị thống trị bởi các công ty như Western Union và Moneygram. Theo Ngân hàng Thế giới, số tiền được gửi đi từ gần 200 triệu lao động nhập cư đến các nước đang phát triển đạt tổng cộng 102 tỷ bảng vào năm ngoái. Hiệp hội GSM, đại diện cho hơn 700 nhà khai thác mạng di động trên toàn thế giới, tin rằng con số này có thể tăng gấp 4 lần vào năm 2012 nếu chuyển khoản bằng SMS trở nên thông dụng. Vodafone đã hợp tác với Citigroup để sớm cho phép người Kenya ở Anh gửi tiền về nhà qua tin nhắn. Phí để gửi số tiền 50 bảng dự kiến là khoảng 3 bảng, ít hơn một phần ba so với phí từ một số dịch vụ truyền thống.

Câu hỏi 1-4: Bài văn có 5 đoạn (A – E). Đoạn văn nào chứa một trong những thông tin dưới đây?

1. Một vấn đề bảo mật có thể xảy ra

2. Chi phí của M-Pesa

3. Một dịch vụ quốc tế tương tự như M-Pesa

4. Thực tế là hầu hết người dân Kenya không có tài khoản ngân hàng

Câu hỏi 5-8: Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng KHÔNG NHIỀU HƠN BA TỪ bài văn cho mỗi khoảng trống.

Safaricom là công ty điện thoại di động 5…………………… ở Kenya.

Tài khoản M-Pesa cần được đăng ký bởi 6………………….

Các công ty 7…………………………………  đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng M-Pesa.

Các công ty như Moneygram và Western Union đã 8……………………. thị trường chuyển tiền quốc tế.

Câu hỏi 9-13: TRUE/FALSE/NOT GIVEN

 1. Hầu hết những người Kenya làm việc ở thành thị đều có họ hàng ở nông thôn.
 2. Cho đến nay, hầu hết những người sử dụng M-Pesa đã sử dụng nó để gửi những khoản tiền nhỏ.
 3. M-Pesa chỉ có thể được sử dụng bởi những người sử dụng một mạng điện thoại.
 4. M-Pesa có thể được sử dụng để mua các sản phẩm và dịch vụ.
 5. Hiệp hội GSM là một tổ chức tiêu dùng.

 

1. D 2. C 3. E 4. A 5. biggest 6. an agent/a registered agent 7. tea
8. long dominated 9. NOT GIVEN 10. TRUE 11. FALSE 12. FALSE 13. FALSE